Konsultacje Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa

Piątek, 9 Marca 2018, 14:30

Zachęcamy Mieszkańców Miasta Pruszkowa do udziału w konsultacjach dotyczących Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.

Wszystkie opinie i uwagi kierować prosimy na adres e-mailowy: honorowyobywatel@miasto.pruszkow.pl lub w formie pisemnej poprzez złożenie opinii lub uwag w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa - ul. Kraszewskiego 14/16.

Konsultacje trwają do dnia 26 marca 2018 r.

REGULAMIN