I posiedzenie Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego

Wtorek, 13 Marca 2018, 13:54

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego.

Jednogłośnie wybrano Przewodniczącego, którym został Olgierd Lewan. Powołano zastępców w osobach: Karol Michalczyk i Zastępca Prezydenta Pruszkowa Michał Landowski. Sekretarzem Rady został Mirosław Daniluk.

Głównym celem funkcjonowania Rady jest monitorowanie i wspieranie procesu wdrażania budżetu obywatelskiego, promowanie idei budżetu, w tym m.in.: uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami, ewaluacja i wytyczanie kierunków rozwoju budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje również odwołania od projektów zweryfikowanych negatywnie i ustala w drodze losowania kolejność projektów na karcie do głosowania.

Radę Programową do spraw Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa powołał Prezydent Pruszkowa Zarządzeniem nr 42/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku. W jej skład wchodzą 24 osoby:

11 mieszkańców Pruszkowa, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 4 radnych Miasta Pruszkowa, 4 reprezentantów Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Kadencja Rady Programowej trwać będzie do 31 stycznia 2020 roku.

Skład Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego

Wszystko o Budżecie Obywatelskim Miasta Pruszkowa

http://budzet-obywatelski.ehost.pl