Imie/Nazwisko w Pytaniach w Odpowiedziach


Eliza M. Dodano: 24 08 2012 9:34

Witam serdecznie,

Panie Prezydencie piszę drugi raz, ponieważ niestety nie dostałam odpowiedzi na moje poprzednie pytanie. Na wstepie gratuluję pomysłu uruchomienia linii L11 - linia jest bardzo często użytkowana przez mieszkańców, ponieważ ułatwia dojazd do stacji PKP Pruszków. Czy nie mozna by wydłużć trasy L11 tak, aby przystanek był przy rondzie na ul. Akacjowej - znacznie ułatwiło by to dojazd do stacji mieszkańcom dwóch osiedli przy ul. Działkowej po stronie Pruszkowa jak i części Działkowej należącej do Brwinowa (nie oszukujmy sie, mieszkańcy z tej cześci w tym równeiż ja identyfikują sie bardziej z Pruszkowem i tu korzystaja ze sklepów, czy PKP). Myśle, ze należałoby także zwiekszyc czestotliwosć kursowania tej linii. Kolejna sprawa - uważam, ze w Pruszkowie zwyczajnie brakuje linii podmiejskiej, czyli autobusu ZTM zaczynajacego sie nr 7xx. Piastó ma linię kolejową a uruchomiło aż dwa autobusy podmiejskie. Pruszków uniemozliwia komunikację po mieście mieszkańcóm za pomocą autobusów - każdy zmuszony jest do korzystania z samochodu, badż roweru. Rozmawiałam z ZTM Warszawa i wiem, ze linia podmiejska w dużym stopniu zależy od Pana decyzji. Proszę zrozumieć, że jest takeie zapotrzebowanie, ponieważ PKP i WKD owszem zapewnia błyskawiczy dojazd do Warszawy, ale ani WKD ani PKP nie ułatwia komunikacji wewnątrz Pruszkowa, a w dzisiejszych czasach to chyba istotne. jak miasto ma sie rozwijać, gdy nie dba się o komunikację?jak ktoś z ul. Prusa, czy Kosciuszki ma doejchać np. do tesco - w tej chwili jedynie samochodem.

Odpowiedź Prezydenta »

Szanowna Pani,
Gmina Pruszków ponosi duże koszty na dofinansowanie trzech linii autobusowych L11, L12 i linię obsługiwaną przez PKS Grodzisk Mazowiecki na trasie Pruszków – Komorów oraz wspólnego biletu ZTM w pociągach SKM i Kolei Mazowieckich. W miarę posiadanych środków finansowych staramy się rozbudowywać sieć linii autobusowych na terenie Pruszkowa, jednak w chwili obecnej Gmina nie ma finansowej możliwości współpracy z ZTM dotyczącej uruchomienia bezpośredniego połączenia autobusowego typu 7xx łączącego Pruszków z Warszawą.
Ponadto chciałbym poinformować, że planujemy od roku 2013 wprowadzić honorowanie wspólnego biletu długookresowego ZTM również na linii kursującej z Pruszkowa do Komorowa.
Pozdrawiam
Jan Starzyński - prezydent Pruszkowa
Katarzyna Piaskowska Dodano: 29 09 2012 11:21

Szanowsny Panie Prezydencie

Nie będę pisać o tym, że miasto Pruszków jest bardzo ubogie w żłobki czy przedszkola bo po przeczytaniu kilkunastu postów domyślam się, że też ma Pan tego świadomość. Ładnie pisze Pan o przepisach tylko, że normalnego życia nie da się wytłumaczyć przepisami-trzeba być człowiekiem. Proszę nie zapominać, że każde " nowe" dziecko w mieście to, że tak powiem potencjalny podatnik, który będzie pomagał Nam starszym żyć na emeryturze.
Parki, ścieżkli rowerowe - wszystko super tylko gdzie inwestowanie w dzieci?
Mieszkam na Gąsinie - o żłobku mogę zapomnieć dlaczego? bo go poprostu nie ma!!!
najbliższy w centrum miasta ( gdzie ze względu na setki schodów do pokonania przechodząc przez kładkę ) cięzko będzie dzień w dzień wózkiem się dostać. Jest też drugi żłobek również za torami dodatkowo za Al. Jerozolimskimi. Czy Pan jako gospodarz miasta interesuje się w ogóle " drugą stroną miasta " ? Rozumię, że centrum to centrum ale poza centrum -też jest życie tu też mieszkają ludzie, którzy potrzebują takich instytucji jak żłobek !
Pozdrawiam
Ps. Proszę mi tylko nie pisać o przepisach - interesują mnie fakty. będzie jakiś żłobek na Gąsinie ???

Odpowiedź Prezydenta »

Szanowna Pani,
odpowiadając na Pani e-mail informuję uprzejmie, że władze miasta Pruszkowa bardzo poważnie traktują powierzone nam do realizacji zadania własne gminy.
Jestem przekonany, że nie świadczą o tym "puste deklaracje bez pokrycia", ale kwoty przeznaczane na wszechstronny rozwój edukacji w naszym mieście. Można prześledzić, kolejne budżety zatwierdzane przez naszą Radę Miasta. Tendencja ta dotyczy nie tylko szkół podstawowych i gimnazjów, ale docenianej przez nas, przez lata, edukacji najmłodszych mieszkańców Puszkowa. Jednocześnie informuję Panią, że w planach długofalowych przewidywana jest budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy Szkole Podstawowej Nr 10.
Pozdrawiam
Jan Starzyński - prezydent Pruszkowa
Konrad Dodano: 19 09 2012 10:08

Dzień dobry Panie Prezydencie. Mam do pana kilka pytań.
1)Jaka inwestycja jest obecnie prowadzona przez firmę: Celowa Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. (CIS – Development) przy ulicy Brzechwy w obszarze MN-27 patrząc na plan miejscowy w obrębie nr. 24 (żbików -bąki). Brak jakiejkolwiek tablicy informacyjnej o prowadzonych pracach.
2)Dlaczego dopuszczono zmianę koncepcji zabudowy osiedla alija róż na ulicy Mierniczej skoro po obu stronach ulicy miały powstać bliźniacze domy. A na dzień dzisiejszy po jezdne stronie są domki a po drugiej powstał duży blok
3)Co Pan zrobi z niekompetentnymi urzędnikami który nie potrafią przeczytać ze zrozumieniem UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE
z dnia 25 marca 2010 r. I wprowadzili w błąd właścicielkę działki na ulicy mierniczej
( obszar MW-7) mówiąc jej że nie może tam postawić domu jednorodzinnego.
( fragment uchwały)
§ 37.
Na terenach oznaczonych symbolami MW o numerach
od 1 do 12, MWU o numerach od 1 do 4
obowiązuje zakaz:
1) lokalizowania zabudowy jednorodzinnej z wyjątkiem terenu MW-7;

Odpowiedź Prezydenta »

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że dla terenów położonych przy ul. Mierniczej i ul. Brzechwy obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Bąki, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XLIV/410/10 z dnia 25 marca 2010 r. Inwestycje prowadzone na tych terenach powinny być zgodne z przeznaczeniem ustalonym w tym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zezwolenia na budowę inwestycji wydaje Starosta Powiatu Pruszkowskiego.

Przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na budowę służby Starosty badają jej zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego. Teren MN-27 w planie przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i tylko taka zabudowa może być tam zrealizowana w formie zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej.
Tekst i rysunek planu dostępny jest na stronie internetowej miasta: ww.pruszkow.pl planowanie przestrzenne – wykaz planów, pod numerem 24.
Pozdrawiam
Jan Starzyński - prezydent Pruszkowa
Andrzej Nalazek Dodano: 13 09 2012 9:43

Panie Prezydencie
W nawiązaniu do mojego pytania z dnia 14.02.2012 roku dotyczącego programu "Słoneczny dach", chciałem się dowiedzieć, czy skarga jaka miała zostać złożona w tej sprawie, w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego została rozpatrzona i z jakim skutkiem. Ponadto chciałem się dowiedzieć, czy miasto przewiduje jakiekolwiek dofinansowywanie prywatnych inwestycji związanych z montażem paneli solarnych w domach jednorodzinnych w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź Prezydenta »

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że skarga złożona do Ministra Rozwoju Regionalnego została rozpatrzona negatywnie. W uzasadnieniu napisano, że ocena wniosków dokonywana jest przez niezależnych ekspertów, którzy zobowiązani są do rzetelnej, bezstronnej i terminowej oceny wniosków oraz do wykonywania obowiązków w sposób uczciwy i zgodny z posiadaną wiedzą. Ponadto eksperci podpisują deklarację bezstronności dokonywanych ocen na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). "Wobec powyższego Minister Rozwoju Regionalnego, pełniący rolę Instytucji Koordynującej Regionalny Program Operacyjny, nie ma podstaw do podważania prawidłowości oraz przejrzystości zasad wyboru projektów w ramach RPO WM, w tym przede wszystkim sposobu wyboru oraz sprawowania nadzoru nad pracą ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie, jak również obiektywizmu i zasadności przyjętych przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru operacji do dofinansowania".
Jednocześnie informuję, że pracownicy UM Pruszków na bieżącą monitorują możliwość pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w tym również montażu paneli solarnych w domach jednorodzinnych. Jeżeli będzie możliwość skorzystania z takiego dofinansowania pracownicy dołożą stań aby ponownie złożyć wniosek o pozyskanie środków. Wszyscy mieszkańcy Pruszkowa, którzy zgłosili swój akces do programu pn. "Słoneczne dachy Pruszkowa" zostaną poinformowani o możliwości udziału w nowym projekcie.
Pozdrawiam
Jan Starzyński - prezydent Pruszkowa
M.Kwiatkowska Dodano: 25 09 2012 21:18

Panie Prezydencie,mam pytanie dlaczego czynsze w mieszkaniach komunalnych są takie wysokie?Przecież mieszkania te są albo powinny być dla ludzi średnio-zamożnych których nie stać na zakup mieszkania,często mieszkają w nich ludzie po eksmisjach,ludzie starsi.Czy w Pruszkowie jedynym zarządcą mieszkań komunalnych jest TBS?który ma tak wysokie czynsze mieszkań komunalnych że w Warszawie ludzie mieszkający w takich samych lokalach płacą o połowę niższe czynsze niż my w Pruszkowie.Dlaczego po każdym remoncie budynku komunalnego którym zarządza TBS czynsze są automatycznie podnoszone.Nie rozumiem tego bo ludzie i tak płacą duże pieniądze w tej chwili porównywane do czynszów w spółdzielni pruszkowskiej która rzekomo ma najdroższe czynsze w Polsce.Dlaczego gdy remontowany jest blok (docieplenie,malowanie klatki itp)spółdzielnia nie podnosi czynszu a TBS tak i to kolosalnie?.Ja wraz z mężem mam mieszkanko 20 m2 i latem płacimy prawie 300zł a zimą 400zł czynszu.Mamy jedno pomieszczenie bez oddzielnej kuchni,łazienki,wc na klatce.Czy nie można zmienić innego zarządcy?

Odpowiedź Prezydenta »

Szanowna Pani,
Poniżej zamieszczam odpowiedź na Pani pytanie przesłaną przez TBS "Zieleń Miejska":
"Wysokości stawki czynszu w lokalach komunalnych ustalane są zarządzeniem Prezydenta Miasta Pruszkowa zgodnie z długookresową polityką czynszową wyznaczoną w Programie gospodarowania zasobami lokalowymi i mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasto Pruszków na lata 2010 – 2020.

Wysokość czynszu uzależniona jest od standardu technicznego lokalu mieszkalnego. Remont budynku w zakresie docieplenia, malowania klatki schodowej nie powoduje zwiększenia stawki czynszu, a wręcz przeciwnie obniża koszty utrzymania lokalu poprzez zmniejszenie kosztów np. ogrzewania mieszkań.

Czynsz może ulec zmianie w przypadku doposażenia mieszkania w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, bo te elementy wpływają na podniesienie standardu wyposażenia technicznego lokalu, a tym samym na wysokość czynszu zgodnie z cytowanym wyżej zarządzeniem.

Poza czynszem najemcy ponoszą również koszty za media tj. śmieci, wodę, ścieki, ogrzewanie, na które zarządca nie ma wpływu. Pozycje te trzeba wyraźnie oddzielić od czynszu. TBS nie ustala stawek czynszu, natomiast prawdą jest, że remontuje budynki, o czym pisze Pani w przesłanym mailu. Za 20 m2 maksymalny czynsz może wynosić 103,40 zł, pozostałe koszty są to kwoty za media, których docelowym odbiorcą nie jest TBS a ich dostawca.

Nie możemy ustosunkować się do kosztów utrzymania lokalu o pow. 20 m2 w wysokości 300 czy 400 zł, w którym zamieszkują 2 osoby, ponieważ nie dysponujemy wydrukiem czynszowym ani adresem najemcy.

Symulacja opłat za media lokalu w pełni wyposażonego technicznie:- c.o. - opłata stała - ok. 0,80 zł/m2 x 20m2 =16 zł m - cznie

- c.o. - opłata zmienna - ok. 80 zł m - cznie (tylko w sezonie zimowym)

- śmieci - ok. 20 zł m – cznie

- woda + ścieki ~ ok. 46 zł m – cznie

- podgrzanie wody - ok. 44 zł m – cznie

- pozostałe ( np. energia elektryczna) - ok. 8 zł m – cznie

---------------------------------------------

Razem świadczenia 214 zł m – cznie ( zimą )
134 zł m – cznie ( latem )Czynsz - 103,40 zł

Świadczenia niezależne od zarządcy ( media ) - 134 zł ( latem ), - 214 zł ( zimą )

Najemcy wnoszą opłaty za media w postaci zaliczek, które rozliczane są wg faktycznego zużycia.

Z powyższej analizy wynika, że główną pozycją w kosztach utrzymania lokalu są koszty mediów, a nie czynsz.

Z poważaniem Zbigniew Piotrzkowski, Prezes TBS Zieleń Miejska".

Pozdrawiam
Jan Starzyński - prezydent Pruszkowa
Monika Buch Dodano: 25 09 2012 13:33

Witam Panie Prezydencie. Od kilku miesięcy śledzę akcję "Nie nowotworom u dzieci" organizowaną przez Fundację McDonlada. Akcja polega na profilaktycznych badaniach USG dzieci w wieku do lat 6. Uważam, że to szczytna idea, zważywszy na kulejącą Służbę Zdrowia w naszym kraju. Może warto by było zainteresować się tym prjektem i zaprosić ambulans Fundacji do Pruszkowa. Na stronie www.frm.org.pl znajdują się wszystkie potrzebne informację. Piszę do Pana gdyż sama jestem mamą i wiem jak ważna jest profilaktyka. Sądzę, że taka akcja spotkałaby się z dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza, że nie wymaga ona właściwie żadnych nakładów finansowych. Bardzo proszę o zainteresowanie się tym tematem.
Pozdrawiam

Odpowiedź Prezydenta »

Szanowna Pani,
Bardzo Pani dziękuję za przesłaną informację dotyczącą akcji Fundacji Ronalda McDonalda - profilaktyki nowotworowej u małych dzieci. W dniu 03.10.2012 r. drogą e-mailową przesłaliśmy do Fundacji zaproszenie zorganizowania takiej akcji również w Pruszkowie, deklarując równocześnie wszelką pomoc przy organizacji badań. Oczekujemy na odpowiedź. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, informacja ukaże się na stronie internetowej miasta.
Pozdrawiam
Jan Starzyński - prezydent Pruszkowa
Robert Rzewuski Dodano: 14 09 2012 21:27

Dzień dobry,

Mam dwa pytania. Pierwsze co do nazwy wysypiska "Górka Żbikowska" co ona ma wspólnego ze Żbikowem? Co należałoby poczynić, aby w nazwie pojawił się Gąsin? Drugie pytanie, czy jest w planach ułożenie kostki w ulicy Syreny? Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Odpowiedź Prezydenta »

Szanowny Panie,
Administracyjnie góra leży na terenie Gąsina, ale utarło się mówić na nią "Góra Żbikowska". W przyszłości, kiedy obiekt ten będzie zrekultywowany i powstanie tam teren rekreacyjny, będzie można ewentualnie zastanowić się nad nową nazwą. Ale sądzę, że nazwy zwyczajowe zostają na zawsze...
Co do drugiego pytania, to ul. Srebrna nie została ujęta w planach na 2013 rok i nie przewiduje się jej utwardzenia, poddawana jest natomiast stałej, bieżącej konserwacji.
Pozdrawiam
Jan Starzyński - prezydent Pruszkowa
Ewa Szymczyk Dodano: 10 09 2012 11:49

Witam
W "Kamyku"rozpoczął się sezon przedstawień teatralny dla najmłodszych , ale dlaczego od pazdziernika wstęp na przedstawienie ma być płatny, co prawda jest to tylko lub aż 5 zł, czy miasta nie stać na naprawdę niewielki wydatek dla maluchów . Może w ramach białego PR- RADNI zrezygnują z niewielkiej części swojego wynagrodzenia na rzecz dzieci. Miasto znajduje fundusze na koncerty, kino letnie myślę że przy dobrych chęciach znajdzie się raz w miesiącu w przybliżeniu 500zł dla najmłodszych obywali miasta Pruszkowa .
Dziękuję

Odpowiedź Prezydenta »

Szanowna Pani,
Poniżej cytuję odpowiedź Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie na Pani pytanie:
"Odpłatność za uczestnictwo w porankach teatralnych dla dzieci organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie w wysokości 5 zł od osoby wprowadzona została od października b.r.
Symboliczna kwota (w tym opodatkowana podatkiem VAT), którą uiszczać będą uczestnicy, pokrywa tylko część wynagrodzenia artystów.
Cykl comiesięcznych poranków prowadzony jest od czterech lat i celem naszym było dotarcie do jak najszerszego grona małych widzów. Cel osiągnęliśmy i poranki cieszą się dużym powodzeniem, ale zaczęliśmy otrzymywać coraz więcej pytań pod kątem organizacji i bezpieczeństwa, bowiem widzami okazywały się grupy rodzinne (rodzice, dziadkowie, niemowlaki) towarzyszące zaledwie jednemu dziecku. Ta wspólna forma spędzania wolnego czasu byłaby fantastyczna, gdyby nie ograniczenia lokalowe, które nakładają na nas większą odpowiedzialność i wymuszają dyscyplinę. Sugestia wprowadzenia biletów i tzw. przedsprzedaży wyszła od samych rodziców. W chwili obecnej słyszymy raczej pozytywne opinie, bowiem zainteresowani liczą na poprawę warunków i komfortu wynikającego z określonej, możliwej dla naszej sali, ilości uczestników.
Wierzę, że podjęta przeze mnie decyzja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz częściowo obniży koszty przedsięwzięcia, które zmieniły się od stycznia 2011 roku, kiedy ustawodawca wprowadził nowe zasady opodatkowania podatkiem VAT.

Ewa Sowa, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury."

Pozdrawiam
Jan Starzyński - prezydent Pruszkowa
Paweł Sypniewski Dodano: 04 09 2012 10:50

Szanowny Panie Prezydencie jestem młodym człowiekiem, który wraz z przyjaciółmi chciałby, aby w naszym mieście działo się dużo wydarzeń. Chodzi mi o ciekawe, przyjemne i pozytywne spędzanie czasu w Pruszkowie. Bardzo ucieszyła mnie inicjatywa Kina Letniego, które jak dla mnie była świetnym pomysłem na zareklamowanie naszego miasta i dobrym sposobem na spędzenie wieczoru - tego chciałbym Panu pogratulować. Aczkolwiek uważam, że w Pruszkowie nadal za mało jest wydarzeń, w których może wziąć udział ktokolwiek chętny. Tutaj zwracam się z prośbą i pewnym pomysłem. Chciałbym zorganizować wydarzenie, które jest popularne w wielu miastach w Polsce (potocznie zwane Flash mob). A tematem tego happeningu byłoby puszczanie papierowych lampionów. "Lampiony szczęścia" są bardzo łatwo dostępne (centra handlowe, allegro i wiele innych sklepów. Koszt jednego lampionu to ok. 2 zł), a nawet można je zrobić samemu. Całe wydarzenie mogłoby się odbywać np w Parku Potulickich przy którymś ze stawów. Wydaje mi się, że wydarzenie przyciągnęło by wielu chętnych do wzięcia udziału a jeszcze więcej widzów. Lampiony robią świetny efekt wieczorem, a jeżeli jest ich dużo to niebo wygląda po prostu pięknie. Chciałbym wstępnie wiedzieć czy w ogóle byłaby możliwość zorganizowania takiego wydarzenia i co by się z tym wiązało z mojej strony. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Paweł Sypniewski

Odpowiedź Prezydenta »

Szanowny Panie,
Aby porozmawiać o możliwości zorganizowania takiej lub podobnej imprezy serdecznie zapraszam Pana na spotkanie z moim zastępcą, Panem Andrzejem Królikowskim, (tel. do sekretariatu 22 735 87 77) lub z Naczelnikiem Biura Promocji i Kultury Miast, Panem Witoldem Koniecznym (tel. 22 735 87 42), po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zanim będziemy Pana gościć, pozwalam sobie tą drogą poinformować Pana, że "Lampiony szczęścia" już w zeszłym roku sprawiły nam kłopot. Otóż podczas jednej z imprez zapaliła się część świeżo oddanej do użytku sztucznej nawierzchni boiska na Zniczu.
Pozdrawiam
Jan Starzyński - prezydent Pruszkowa
Janusz Zieliński Dodano: 22 08 2012 14:03

Szanowny Panie Prezydencie

Pisząc do Pana chcę zadać tylko dwa ale bardzo ważne pytania.
Pierwsze z nich to sprawa oświetlenia ulicy warsztatowej gdzie znajduje się szpital kolejowy. Od kilku lat odcinek tej drogi przy szpitalu przypomina najgorszą norę na Warszawskiej Pradze nie obrażając mieszkańców pragi. Droga do szpitala kolejowego jest istnym horrorem w ciemności, stare oświetlenie czasami świeci ale brak jest efektów tego oświetlenia. Lampy są stare i tylko pobierają prąd. Ja jako mieszkaniec żbikowa widzę zmiany zachodzące w tej dzielnicy tylko dziwię się dlaczego pomija się kwestię wymiany tego oświetlenia na nowe w tak ważnym miejscu dla mieszkańców żbikowa.

Drugie pytanie dotyczy progów zwalniających przy blokach 117B i 117C przy ulicy 3-maja. Panie Prezydencie mija już 18 m-cy jak złożyliśmy my mieszkańcy tych bloków pismo do Pana które nie dotarło do Pana, następnie po mojej interwencji u pani mgr. Korach dostaliśmy informację że czeka na zatwierdzenie projektu. Do dzisiaj ? nic.
Sprawa jest bardzo pilna ponieważ nie mamy placu zabaw dla naszych dzieci przy blokach a inwestycja pana Perza w obiekt sportowy spowodowała ogromne natężenie ruchu na ulicy wzdłuż bloków. Jest to istna autostrada. Szanowny Panie prezydencie na wielu żbikowskich uliczkach takie progi są a dziennie przejeżdża nimi kilka samochodów. Proszę o możliwe załatwienie tych spraw tak ważnych dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców żbikowa. Pozdrawiam Janusz Zieliński

Odpowiedź Prezydenta »

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pierwsze pytanie informuję, że wykonany został projekt na budowę oświetlenia w ul. Warsztatowej. W chwili obecnej trwają procedury administracyjne w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja planowana jest w 2013 r.
Odpowiadając na Pana drugie pytanie informuję, że projekt na wykonanie dwóch progów zwalniających przy blokach 3-go Maja 117B i 117C przekazany został wykonawcy do realizacji.
Pozdrawiam
Jan Starzyński - prezydent Pruszkowa
1...171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546...313

Wszystkich pytań do Prezydenta jest: 3,121