Przejrzysta Polska

Organizatorzy akcji społecznej "Przejrzysta Polska":Gazeta Wyborcza
Fundacja Agory
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Bank Światowy
http://www.przejrzystapolska.pl/

Patronat medialny:Telewizja Polska
Polskie Radio

W imieniu społeczności lokalnej miasta Urząd Miejski w Pruszkowie brał udział w ogólnopolskiej akcji społecznej "Przejrzysta Polska", której celem było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, poprawa jakości życia publicznego oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.

 1. Zasady akcji
 2. Realizacja zadań
 3. Harmonogram prac
 4. Metodyka realizacji zadań
 5. Zaproszenie organizacji pozarządowych do współpracy
 6. Podsumowanie

1. Zasady akcji:

Akcja oparta była na 6 zasadach dobrego rządzenia i realizowanych w ich ramach zadaniach:
1. Zasada przejrzystościZadanie: Opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd
2. Zasada braku tolerancji dla korupcjiZadanie: Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego
3. Zasada partycypacji społecznejZadanie: Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
4. Zasada przewidywalności Zadanie: Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom
5. Zasada fachowościZadanie: Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze
6. Zasada rozliczalnościZadanie: Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy
dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?"2. Realizacja zadań

Realizacja zadań trwała od lutego do listopada 2005 roku. Raportowanie odbywało się drogą elektroniczną. Wszystkie etapy wykonywania zadań opierały się na standardach określonych przez organizatorów i oceniane były przez zespół ekspertów.

Udział Pruszkowa w akcji społecznej "Przejrzysta Polska" realizowany był przez zespół powołany przez prezydenta Pruszkowa - Pana Jana Starzyńskiego - w następującym składzie:

 • Witold Konieczny - koordynator programu
 • Anna Dąbroś - koordynator zasady przejrzystości
 • Grażyna Jaworska - koordynator zasady braku tolerancji dla korupcji
 • Bożena Mielczarska - koordynator zasady partycypacji społecznej
 • Monika Michlewicz - koordynator zasady przewidywalności
 • Barbara Jarząbek - koordynator zasady fachowości
 • Tomasz Zygier - koordynator zasady rozliczalności

3. Harmonogram prac:

Zadanie II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Koordynator
1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie
x x x x x xAnna Dąbroś
2.1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego
x x x x x x x x x
Grażyna Jaworska
3.1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
x x x x x xBożena Mielczarska
4.1. Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej, strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom
x x x x x xMonika Michlewicz
5.1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze
x x x x x x x x x
Barbara Jarząbek
6.1. Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"
x x x


Tomasz Zygier

4. Metodyka realizacji zadań:

5. Zaproszenie organizacji pozarządowych do współpracy

Treść zaproszenia skierowanego do organizacji pozarządowych i lokalnych mediów z terenu Pruszkowa:

Pruszków, 30 marca 2005 roku.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do akcji społecznej Przejrzysta Polska. W ramach programu wdrażane będą zadania, których celem jest poprawa funkcjonowania samorządu w myśl zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.Wszystkie zadania, które będą realizowane w ramach akcji mają służyć mieszkańcom, dlatego właśnie opinia mieszkańców jest dla mnie najważniejsza. Zależy mi bardzo na poznaniu Państwa zdania jak przyjmowane rozwiązania będą wpływały na jakość świadczonych przez miasto usług. Uzyskane od Państwa opinie pozwolą na wdrożenie działań korygujących.Proponuję, aby przyjrzeli się Państwo realizacji przez samorząd zadań w ramach akcji Przejrzysta Polska i wyrażali opinie czy udaje się osiągać zamierzone cele.Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych mediów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2005 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w sali 21, ul. Kraszewskiego 14/16.Program spotkania:17.00 - informacje o celach akcji Przejrzysta Polska17.05 - prezentacja zadań, które będą realizowane w ramach akcji17.30 - informacja o możliwości obserwowania działań i przekazywania uwag (zasada monitoringu społecznego)17.40 - pytania i dyskusja18.00 - zakończenie spotkania

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński

Bardzo proszę o potwierdzenie obecności (tel.: (0-22) 758 62 43), ponieważ w przypadku zwiększonego zainteresowania spotkaniem może zaistnieć konieczność zmiany sali, o czym Państwa wcześniej poinformujemy.

6. Podsumowanie


Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński odbiera z rąk organizatorów Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" certyfikat potwierdzający realizację przez Pruszków zasad i zadań Akcji.

Miasto Pruszków otrzymało certyfikat potwierdzający realizację zadań programu "Przejrzysta Polska" i upoważniający do posługiwania się symboliką akcji społecznej "Przejrzysta Polska".

Przejrzysta Polska - II etap

W 2006 roku Urząd Miejski w Pruszkowie realizował zadania II etapu Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska".

1. Zasada przejrzystości
Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania opinii na temat funkcjonującego katalogu usług.
2.Zasada braku tolerancji dla korupcji
Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.
3. Zasada partycypacji
Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.

W ocenie ekspertów działających w imieniu organizatorów (Gazeta Wyborcza, Fundacja Agory, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego,Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bank Światowy).
Urząd Miejski w Pruszkowie zrealizował skutecznie wszystkie zadaniai znalazł się w elitarnym gronie 178 polskich samorządów mających prawo posługiwania się symboliką Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" promującą uczciwość i skuteczne zarządzanie w samorządach.

www.przejrzystapolska.pl