Pruszków przyjazny młodym

W 2007 roku (na przełomie lutego i marca) Gazeta Wyborcza opublikowała cykl artykułów pod wspólną nazwą „Przystanek Miasto". Punktem wyjścia dla tych opracowań były badania opinii mieszkańców miast zrealizowane przez PBS DGA z Sopotu. Całość stała się punktem wyjścia do dyskusji o przyszłości 21 największych polskich miast. W sierpniu 2007 tego typu badanie zostało zrealizowane wśród mieszkańców Pruszkowa, a jego wyniki są dostępne na miejskiej stronie internetowej w zakładce „Przystanek Pruszków".

W lutym 2014 roku staraniem Gazety Wyborczej powstało opracowanie  „Gdzie szansa na sukces? Wielki ranking miast" autorstwa Andrzeja Fedorowicza. Badanie porównuje 21 największych polskich miast pod kątem łatwości rozpoczęcia samodzielnego życia przez młodych ludzi. Porównywano: w którym mieście najłatwiej znaleźć dobrze płatną pracę, założyć firmę i zarobić na mieszkanie, klimat dla przedsiębiorczości, politykę prorodzinną, bezpieczeństwo, edukację, aktywność społeczną, ofertę kulturalną i sportową. Badanie rozszerzono o jeszcze jedno miasto - Pruszków (na zamówienie miasta).

Przy porównywaniu 22 ośrodków miejskich została przyjęta zasada, że miasto, które uzyskało najlepszy wynik w danej kategorii, otrzymywało 10 punktów. Punkty zdobyte przez pozostałe miasta były wyliczane proporcjonalnie do wyniku lidera. Na koniec wszystkie punkty zdobyte w 23 kategoriach głównych i jednej dodatkowej zostały zsumowane. Na tej podstawie powstał ostateczny ranking miast najbardziej i najmniej przyjaznych dla młodych ludzi. Liczba punktów zdobytych przez wszystkie 22 miasta we wszystkich badanych 24 kategoriach została zsumowana. Finałowa kolejność ujawniła miasta najbardziej i najmniej przyjazne dla młodych ludzi, w tym pozycję Pruszkowa. Pozycję Pruszkowa na wykresach i w opisach pod nimi oznaczono kolorem czerwonym.

Część 1 - warunki ekonomiczne.

Pruszków przyjazny młodym

Podpis do wykresu nr 1:
Każde z miast mogło zdobyć w tym zestawieniu maksymalnie 80 punktów, aby tak się jednak stało, musiałoby zwyciężyć we wszystkich czterech podwójnie punktowanych kategoriach. Takiego miasta nie było. 67,6 punktu prowadzącego Gdańska oznaczają, że w każdej z czterech opisanych kategorii był on mocnym zawodnikiem, z wynikami zdecydowanie powyżej przeciętnej, a zajmujący ostatnią pozycję Rzeszów zdobył tylko nieco ponad połowę możliwych punktów. 50,8 punktów Pruszkowa to wynik lepszy, niż w trzynastu badanych miastach.

Pruszków przyjazny młodym

Podpis do wykresu nr 2:
Każde z miast mogło zdobyć maksymalnie 50 punktów, aby tak się jednak stało, musiałoby zwyciężyć we wszystkich pięciu ocenianych kategoriach dotyczących warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Najbliżej maksymalnego wyniku znalazła się Zielona Góra, która trzykrotnie zajęła pierwsze miejsce zdobywając łącznie 45,3 punktu. Wynik Pruszkowa - 30,4 punktu - daje mu dziewiątą pozycję wśród badanych 22 miast.

Pruszków przyjazny młodym

Podpis do wykresu nr 3:
W tym zestawieniu, powstałym z połączenia dwóch poprzednich, każde z miast mogło zdobyć maksymalnie 130 punktów. Najbliżej tego wyniku znalazł się Gdańsk (101,5 pkt.), drugie miejsce zajęła Warszawa (97,7 pkt.) a trzecie + Zielona Góra (95,1 pkt.). Pruszków z wynikiem 81,2 punktu zajął ostatecznie ósme miejsce na 22 badane miasta

Część 2 – polityka prorodzinna

Pruszków przyjazny młodym

Podpis do wykresu nr 1 (miasta z najlepszą polityką prorodzinną):
Każde z miast mogło zebrać w tym zestawieniu maksymalnie 74 punkty. Najlepszy wynik osiągnął Pruszków, uzyskując 58,3 pkt. i wyprzedzając o 0,7 pkt. Zieloną Górę – lidera polityki prorodzinnej wśród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Ostatnie miejsce zajął Toruń, zdobywając zaledwie 28,5 punktu. Wynik Pruszkowa nie powinien dziwić jeśli weźmie się pod uwagę, że w trzech na siedem badanych kategorii zajął on pierwsze miejsce (wydatki na żłobki, przedszkola i świetlice), a w pozostałych ani razu nie wypadł poza pierwszą ósemkę. W dziedzinie polityki prorodzinnej miastu udało się wyprzedzić 21 znacznie większych ośrodków.

Pruszków przyjazny młodym

Podpis do wykresu nr 2 (warunki ekonomiczne i polityka prorodzinna):
Wykres prezentuje zsumowane wyniki z 17 kategorii. Maksymalnie każde z miast mogło zdobyć w nim 204 punkty. Najwięcej - 152,9 pkt. - zdobyła Zielona Góra. Na drugim miejscu z wynikiem 139,5 pkt. znalazł się Pruszków. Ostatni w zestawieniu Toruń zdobył zaledwie 104,7 pkt.
Drugie miejsce Pruszkowa, pomiędzy Zieloną Górą a Warszawą, na półmetku rankingu miast najbardziej przyjaznych młodym ludziom, to wynik przede wszystkim dużych wydatków na cele związane z polityką prorodzinną. Dzięki nim udało się zniwelować niektóre mniej korzystne parametry, takie jak dość wysokie ceny wynajmu mieszkań w relacji do przeciętnego wynagrodzenia brutto czy nieco słabsze niż w innych miastach warunki do założenia i rozwoju firmy
.

Część 3 – warunki życia, aktywność społeczna i podsumowanie rankingu (FINAŁ)

Pruszków przyjazny młodym

Podpis do wykresu nr 1:
Każde z miast mogło zdobyć maksymalnie 70 punktów. Najbliżej tego wyniku znalazł się Rzeszów (64,8 pkt.), który okazał się liderem w czterech z siedmiu badanych kategorii. Pruszków z wynikiem 47,8 pkt. znalazł się w tym zestawieniu na piętnastej pozycji, wyprzedzając Gdańsk i sześć innych ośrodków
.

Pruszków przyjazny młodym

Podpis do wykresu nr 2:
W finałowym rankingu każde z miast mogło zdobyć maksymalnie 274 punkty. Pierwsza Zielona Góra uzyskała 76% maksymalnego wyniku, ostatni Radom – 55%. Pruszków zajął czwarte miejsce wśród 22 porównywanych miast, zdobywając ponad 68% możliwych do uzyskania punktów (187,3 pkt.).

 
Dobry klimat dla przedsiębiorczości i aktywna polityka prorodzinna to powód, dla którego licząca zaledwie 120 tysięcy mieszkańców Zielona Góra zajęła pierwsze miejsce w rankingu. W obydwu tych dziedzinach jej przewaga nad innymi miastami była bardzo wyraźna. Przypomnijmy, że w pierwszym, pokazującym szanse samodzielnego utrzymania się i zarobienia na mieszkanie, była dopiero jedenasta. Drugiej w zestawieniu Warszawie najbardziej zaszkodziła słaba w porównaniu z konkurentami polityka prorodzinna. Gdyby nie to, zapewne stolica byłaby zwycięzcą rankingu, ponieważ we wszystkich pozostałych kategoriach była w ścisłej czołówce.
 
Zajmujący trzecią pozycję Rzeszów wykonał największy skok – z ostatniego miejsca w pierwszym rankingu na pozycję medalową. Startował z niskiej pozycji, gdyż miał dość wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi i niekorzystną relację wysokości pensji do cen mieszkań. Straty nadrobił jednak w innych kategoriach. Okazał się absolutnym liderem, jeśli chodzi o aktywność mieszkańców, jest to również „najmłodsze" z porównywanych miast. Rzeszów okazał się też miastem najbezpieczniejszym i prowadzącym aktywną politykę prorodzinną.

Pruszków przyjazny młodym

Czwarte miejsce Pruszkowa, który od Rzeszowa dzieli różnica zaledwie 2,7 pkt., to zasługa przede wszystkim wyższych niż w innych miastach nakładów na politykę prorodzinną, ale także niezłych warunków ekonomicznych. Przypomnijmy, że w dziedzinie „dostępność pracy i mieszkania oraz wysokość zarobków" miasto zajęło dziewiątą pozycję, wyprzedzając zarówno Zieloną Górę, jak i Rzeszów. W „klimacie dla przedsiębiorczości" Pruszków był również dziewiąty, ale tu obydwa wymienione ośrodki okazały się od niego lepsze. Po zsumowaniu punktów z obydwu tych dziedzin Pruszków zajął ósmą pozycję wśród badanych miast, co było wynikiem lepszym niż w Rzeszowie, ale słabszym, niż w Zielonej Górze.
 
Najlepszy wynik osiągnął Pruszków z dziedzinie „polityka prorodzinna", wyprzedzając o 0,7 pkt. Zieloną Górę i o 8,2 pkt. Rzeszów. Po zsumowaniu punktów z dziedzin „ekonomia" i „polityka prorodzinna" miasto znalazło się na drugiej pozycji, za Zieloną Górą, ale przed Warszawą. Miejsca bezpośrednio za Pruszkowem zajęły Opole, Katowice, Kraków i Gdańsk. Różnice między nimi były minimalne, decydowały więc detale.

Pruszków okazał się miastem, w którym młodym ludziom znacznie łatwiej jest rozpoczynać samodzielne życie, niż w zdecydowanej większości pozostałych.

W rankingu wykorzystane zostały dane GUS z lat 2011-2013, Komendy Głównej Policji, Narodowego Funduszu Zdrowia, ZOZ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak&Sedlak z roku 2012, dane z portalu trovit.pl, dotyczące cen kupna i wynajmu mieszkań w okresie styczeń-marzec 2014 roku, a także informacje z wyszukiwarki danych lokalnych mojapolis.pl.