Komitet  Organizacyjny

100 lat Pruszkowa

Komitet  Organizacyjny

 1. Andrzej Kurzela - Zastępca Prezydenta Pruszkowa - Przewodniczący Komitetu
 2. Andrzej Królikowski - Zastępca Prezydenta Pruszkowa
 3. Jacek Dutkiewicz - Sekretarz miasta Pruszkowa
 4. Beata Czyżewska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pruszkowie
 5. Witold Konieczny - Naczelnik Biura Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa
 6. Grzegorz Zegadło - Dyrektor Książnicy Pruszkowskiej
 7. Ewa Sowa - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie
 8. Dorota Słowińska - Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie
 9. Włodzimierz Majchrzak - Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie
 10. Emilia Frydrych - Przedstawicielka aktywnych mieszkańców Pruszkowa
 11. Maciej Skoczylas - Prezes Grupy WPR Media