Adres:
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

Telefon: (22) 735 88 88
Fax: (22) 758 66 50

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
- Poniedziałek 8.00 - 18.00
- Wtorek 8.00 - 16.00
- Środa 8.00 - 16.00
- Czwartek 8.00 - 16.00, sprawy meldunkowe i dowody osobiste do godziny 14.00
- Piątek 8.00 - 16.00

Referat Ewidencji Ludności (sprawy meldunkowe i dowody osobiste)
- czwartek 8.00 - 14.00

NIP: 534-24-06-015
REGON: 015834660
Konto Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
BPH S.A. O/Pruszków
39 1060 0076 0000 3210 0018 0098

Prezydenci przyjmują interesantów:
w poniedziałki w godzinach: od 13.00 do 16.00

Security key