MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Drukuj E-mail
OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE
L.p.
Uchwała
W sprawie
Publikacja
1. Uch. Rady Miejskiej Nr LVII/456/98 z dnia 5.02.1998
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pruszkowie ograniczonego ulicami: Partyzantów - Al.Dwudziestolecia - granicą administracyjną miasta - torami kolejki WKD
Dz. Urz. Woj. Wa-go Nr 23 z dn. 24.04.1998 poz.71
    tekst planu (2,63 MB)  
    rysunek planu (3,95 MB)  
   

 

 

2. Uch. Rady Miejskiej Nr LVII/458/98 z dnia 5.02.1998
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenie miasta Pruszkowa ograniczonego ulicami 3-go maja, Ciechanowską i Poznańską
Dz. Urz. Woj. Wa-go Nr 45 z dn. 14.08.1998 poz.148
    tekst planu (0,6 MB)  
    rysunek planu (5,99 MB)  
   

 

 

  Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/379/05 z dnia 29.06.2005 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenie miasta Pruszkowa ograniczonego ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189 z dn. 17.08.2005 r. poz. 6166
    tekst planu (0,7 MB)  
    rysunek planu (0,7 MB)  
   

 

 

  Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/419/05 z dnia 24.11.2005 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr LVII/458/98 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 5 lutego 1998 r. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 3 z dn. 09.01.2006 r. poz. 125
    tekst planu (0,4 MB)  
   

 

 

3.
Uch. Rady Miejskiej Nr LX/490/98 z dnia 28.05.1998
w sprawie zmian w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa
(poszerzenie cmentarza /1/ przy ul. Cmentarnej)

Dz. Urz. Woj. Wa-go Nr 45 z dn. 14.08.1998 poz.149
    tekst planu (0,5 MB)  
    rysunek planu (1,39 MB)  
   

 

 

4.
Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/278/2000 z dnia 14.09.2000
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - Etap I połączenie ulicy Bolesława Prusa z Komorowską
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 z dn. 20.11.2000 poz. 1317
    tekst planu (0,4 MB)  
    rysunek planu (0,5 MB)  
   

 

 

5. Uch. Rady Miejskiej Nr XXVII/294/2000 z dnia19.10.2000 w sprawie zmiany miejscowego planu uchwalonego uchwałą nr LX/490/98 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 1998 r. w zakresie poszerzenia cmentarza parafialnego przy ulicy Cmentarnej Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 6 z dn. 22.01.2001 poz.70
    tekst planu (0,4 MB)  
    rysunek planu (0,6 MB)  
   

 

 

6. Uch. Rady Miejskiej Nr XLIV/485/02 z dnia 25.04.2002 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa
(obszar Gąsin Przemysłowy)
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 182 z dn. 11.07.02 poz. 4097
    tekst planu (2,82 MB)  
    rys. cz. 1 (4,63 MB), rys. cz. 2 (3,49 MB)  
   

 

 

7. Uch. Rady Miejskiej Nr XLIX/545/2002 z dnia 19.09.2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wyględówek" Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 272 z dn. 19.10.2002 poz. 7056
    tekst planu (0,8 MB)  
    rysunek planu (0,6 MB)  
   

 

 

8. Uch. Rady Miejskiej Nr VII/40/2003 z dnia 27.03.2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu drogi na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. 3-Maja w Pruszkowie wraz z uporządkowaniem terenów przyległych Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 118 z dn. 02.05.2003 poz. 2881
    tekst planu (1,64 MB)  
    rysunek planu (2,32 MB)  
   

 

 

9. Uch. Rady Miejskiej Nr XXI/201/04 z dnia 27.05.2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 2 Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 175 z dn. 16.07.2004 poz. 4547
    tekst planu (1,42 MB)  
    rysunek planu (3,02 MB)  
   

 

 

10. Uch. Rady Miejskiej Nr XXV/269/04 z dnia 28.10.2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kościelna - Berenta - Komorowska - Ceramiczna - Bolesława Prusa - Kościelna
("Kwartał Porcelit")

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 286 z dn. 24.11.2004 poz. 7778
    tekst planu (1,54 MB)  
    rysunek planu (1,49 MB)  
   

 

 

11. Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/288/04 z dnia 25.11.2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa
(obszar Ceramiczna - Komorowska - Gordziałkowskiego - Prusa)

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 305 z dn. 13.12.2004 poz.8893
    tekst planu (2,54 MB)  
    rys.1 cz. 1 (4,75 MB), rys.1 cz. 2 (2,76 MB), rys.2 (0,43 MB)  
   

 

 

12.
Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIII/378/05 z dnia 29.06.2005
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej - Polna - Ceramiczna - Komorowska - Armii Krajowej w Pruszkowie
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189 z dn. 7.08.2005 poz. 6165
    tekst planu (1,28 MB)  
    rysunek planu (0,4 MB)  
   

 

 

13. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVII/420/05 z dnia 24.11.05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Wyględówek w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 3 z dn. 9.01.2006 poz. 126
    tekst planu (3,46 MB)  
    rysunek planu (3,33 MB)  
   

 

 

14.
Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVII/421/05 z dnia 24.11.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 3 z dn. 9.01.2006 poz. 127
    tekst planu (4,33 MB)  
    rysunek planu (5,94 MB)  
       
  Uch. Rady Miejskiej Nr VIII/69/07 z dnia 26.04.2007 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXVII/421/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 126 z dn. 5.07.2007 r. poz. 3316
    tekst planu (0,1 MB)  
       
  Uch. Rady Miejskiej Nr XXIII/227/08 z dnia 26.06.2008 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 165 z dn. 29.09.2008 r. poz. 5870
    tekst planu (0,2 MB)  
   

 

 

15. Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/517/06 z dnia 31.08.2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 214 z dn. 20.10.2006 poz. 8120
    tekst planu (1,99 MB)  
    rysunek planu (3,69 MB)  
   

 

 

16. Uch. Rady Miejskiej Nr VIII/70/07 z dnia 26.04.2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLIV/485/2002 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2002 r., dotyczącego obszaru dzielnicy Gąsin Przemysłowy Dz. Urz. Woj Maz. Nr 126 z dn. 5.07.2007 poz. 3317
    tekst planu (0,7 MB)  
    rysunek planu (10,8 MB)  
   

 

 

17. Uch. Rady Miejskiej Nr IX/83/07 z dnia 31.05.2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału "Centrum" w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 126 z dn. 5.07.2007 poz. 3318
    tekst planu (0,8 MB)  
    rysunek planu (2,10 MB)  
   

 

 

18. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVI/328/09 z dnia 27.08.2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kwartał - Przy parku" w Pruszkowie Dz. Urz Woj. Maz. Nr 157 z dn. 8.10.2009 poz. 4641
    tekst planu (0,4 MB)  
    rysunek planu (2,37 MB)  
       
19. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVI/329/09 z dnia 27.08.2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa
(obszar Tworki)

Dz. Urz Woj. Maz. Nr 157 z dn. 8.10.2009 poz. 4642
    tekst planu (0,8 MB)  
    rysunek planu (4,0 MB)  
       
  Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIV/310/2013 z dnia 6.06.2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 24.07.2013 r. poz. 8425
    tekst planu (0,3 MB)  
    rysunek planu (0,2 MB)  
       
20. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/365/09 z dnia 29.12.2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1 Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 208 z dn. 15.12.2009 poz. 6357
    tekst planu (0,5 MB)  
    rysunek planu (3,10 MB)  
   

 

 

21. Uch. Rady Miejskiej Nr XLI/388/09 z dnia 17.12.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Staszica" Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53 z dn. 12.03.2010 poz. 778
    tekst planu (1,20 MB)  
    rysunek planu (3,15 MB)  
   

 

 

22. Uch. Rady Miejskiej Nr XLIV/410/10 z dnia 25.03.2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 166 z dn. 21.09.2010 poz. 4100
    tekst planu (0,2 MB)  
    rysunek planu (3,42 MB)  
   

 

 

23. Uch. Rady Miejskiej Nr L/444/10 z dnia 30.09.2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Groblowa Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 8 z dn.26.01.2011 poz. 309
    tekst planu (0,4 MB)  
    rysunek planu (3,69 MB)  
       
24. Uch. Rady Miejskiej Nr L/445/10 z dnia 30.09.2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Targowa Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 8 z dn.26.01.2011 poz. 310
    tekst planu (0,5 MB)  
    rysunek planu (3,16 MB)  
   

 

 

  Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVII/334/2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Targowa Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.11.2013 poz. 11684
    tekst planu (0,8 MB)  
    rysunek planu (1,68 MB)  
   

 

 

25. Uch. Rady Miejskiej Nr L/446/10 z dnia 30.09.2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 8 z dn.26.01.2011 poz. 311
    tekst planu (0,5 MB)  
    rysunek planu (5,03 MB)  
       
26. Uch. Rady Miejskiej Nr X/78/2011 z dnia 30.06.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa –obszar Okopowa Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171 z dn. 19.09.2011  poz. 5367
    tekst planu (1,94 MB)  
    rysunek planu (3,41 MB)  
   

 

 

27. Uch. Rady Miejskiej Nr XIII/114/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gąsin mieszkaniowy" w Pruszkowie - obszar I Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 235 z dn. 22.12.2011  poz. 8229
    tekst planu (4,01 MB)  
    rysunek planu (3,48 MB)  
       
28. Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/236/2012 z dnia 8.11.2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gąsin mieszkaniowy" w Pruszkowie - obszar III Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.12.2012 poz. 8804
    tekst planu (1,00 MB)  
    rysunek planu (5,63 MB)  
   

 

 

29. Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/237/2012 z dnia 8.11.2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sienkiewicza" w Pruszkowie - obszar I Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.12.2012  poz. 8805
    tekst planu (4,54 MB)  
    rysunek planu (15,4 MB)  
       
30. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIV/311/2013 z dnia 6.06.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sienkiewicza" w Pruszkowie - obszar II Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 14.08.2013  poz. 9259
    tekst planu (1,02 MB)  
    rysunek planu (7,57 MB)  
   

 

 

31. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/344/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików III - przy autostradzie Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 3.02.2014  poz. 1029
    tekst planu (0,9 MB)  
    rysunek planu (4,07 MB)  
       
32. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIX/355/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Pruszkowa - Brzozowa Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 3.02.2014  poz. 1026
    tekst planu (2,49 MB)  
    rysunek planu (1,22 MB)  
       
33. Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/424/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.08.2014  poz. 7923
    tekst planu (4,07 MB)  
    rysunek planu (4,01 MB)  
       
    UWAGA !
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojeowdy Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.105.2014.BŁ
Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25.07.2014  poz. 7120
       
34. Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/426/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Zbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar I Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 21.07.2014  poz. 7036
    tekst planu (8,84 MB)  
    rysunek planu (8,21 MB)  
       
    UWAGA !
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojeowdy Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.91.2014.BŁ
Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 04.07.2014  poz. 6457
       
35. Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/436/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin - część 1 Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 21.07.2014  poz. 7037
    tekst planu (9,13 MB)  
    rysunek planu (8,65 MB)  
       
36. Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/437/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - część obszaru Zbikow IV Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.09.2014  poz. 8264
    tekst planu (0,9 MB)  
    rysunek planu (1,63 MB)  
       
37. Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/440/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - osiedle Bolesława Prusa Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.09.2014 poz. 8389
    tekst planu (3,0 MB)  
    rysunek planu (3,28 MB)  
       
   

 

 Mikroporady
copyright© Biuro Promocji i Kultury Miasta | Wykonanie Andrzej Marczyk