BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW Drukuj E-mail

Przez okres 2006 i 2007 roku na terenie Pruszkowa zostały zamieszczone budki lęgowe dla ptaków:

  • wiosną 2006r. zainstalowano skrzynki lęgowe trzech typów (A1 - 10 szt.; A - 15 szt.; B - 5 szt.) na wybranym drzewostanie wzdłuż rzeki Utraty, zarówno na jej prawym jak i lewym brzegu (łącznie 30 sztuk), po około tygodniu dwie z nich zostały zniszczone (pozostało 28 sztuk)
  • jesienią 2006r. zainstalowano skrzynki lęgowe siedmiu typów na wybranym drzewostanie w parku miejskim im. Potulickich (A1-5 szt.; typ A -15 szt.; typ B - 10 szt.; typ dla półdziuplaków - 3 szt., typ D - 5 szt., typ "komin" - 2 szt., typ E - 1 szt.; łącznie 43 sztuki),
  • wiosną 2007r. zainstalowano 10 szt. skrzynek lęgowych typ A1 na wybranych kasztanowcach w mieście.
  • w listopadzie 2007 r. na terenach 10 przedszkoli miejskich zainstalowano 34 szt. skrzynek lęgowych (typ A - 7 szt.; typ A1 - 8 szt.; typ B - 19 szt.)
  • w roku 2010 r. zainstalowano 30 skrzynek lęgowych na terenie Parku Mazowsze (20 typu B, 7 typu A i 3 typu A1)

TYPY SKRZYNEK

Na terenie miasta zostało zainstalowanych siedem typów skrzynek lęgowych dla ptaków. Wszystkie zostały wykonane według modeli prof. Sokołowskiego z niewielkimi modyfikacjami. Wykonanie i instalacja zostały przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miejskiego przez wykwalifikowaną firmę. Każda ze skrzynek otrzymała niepowtarzalne oznaczenie, które umożliwi późniejszą identyfikację.

Krótka charakterystyka modeli skrzynek.
TYP A

Budki lęgowe typu A są chętnie zasiedlane przez: sikorę bogatkę (Parus major), sikorę modrą (Parus caeruleus), wróbla (Passer domesticus), mazurka (Passer montanus), muchołówkę żałobną (Ficedula hypoleuca), pleszkę (Phoenicurus phoenicurus), rzadziej sikorę sosnówkę (Parus ater) i czubatkę (Parus cristatus).


Fot.1. Skrzynka lęgowa typu A z widocznym oznaczeniem identyfikacyjnym.

Wymiary budki: wewnętrzny wymiar dna 11x11 cm, głębokość od wlotu do dna 21 cm, średnica otworu wlotowego 33 mm.

TYP A1

Budki lęgowe typu A1 są chętnie zasiedlane przez sikorę modrą (Parus caeruleus). Wymiary tej skrzynki są prawie takie same jak w przypadku typu A z tą różnicą, że średnica otworu wlotowego została zmniejszona do 28mm.

TYP B


Fot.2. Skrzynka lęgowa typu B z widocznym przedłużeniem otworu wlotowego.

Budki lęgowe typu B są chętnie zasiedlane przez: szpaka (Sturnus vulgaris), sikorę bogatkę (Parus major), pleszkę (Phoenicurus phoenicurus), jerzyka (Apus apus), mazurka (Passer montanus), wróbla (Passer domesticus), krętogłowa (Jynx epops) i kowalika (Sitta europaea). Wymiary budki: wewnętrzny wymiar dna 14x14 cm, głębokość od wlotu do dna 26 cm, średnica otworu wlotowego 47 mm.

TYP E

Budki lęgowe typu E są chętnie zasiedlane przez: puszczyka (Strix aluco), krzyżówkę ( Anas platyrhynchos ), gągoła (Bucephala clangula), tracza nurogęsi (Mergus merganser) i kawkę (Corvus monedula). Wymiary budki: wewnętrzny wymiar dna 25x25 cm, głębokość od wlotu do dna 50 cm, średnica otworu wlotowego 150 mm.

TYP D


Fot.3. Skrzynka lęgowa typu D.

Budki lęgowe typu D są chętnie zasiedlane przez: kawkę (Corvus monedula), dudka (Upupa epops), siniaka (Columba oenas), kraskę (Coracias garrulus), szpaka (Sturnus vulgaris), kowalika (Sitta europaea), pleszkę (Phoenicurus phoenicurus) i wiewiórkę (Sciurus vulgaris). Wymiary budki: wewnętrzny wymiar dna 17x17 cm, głębokość od wlotu do dna 27 cm, średnica otworu wlotowego 85 mm.

TYP KOMIN


Fot.4. Skrzynka lęgowa typu komin.

Budki lęgowe typu komin są chętnie zasiedlane przez: krzyżówkę (Anas platyrhynchos) i puszczyka (Strix aluco). Wymiary budki: wewnętrzny wymiar dna 25x25 cm, głębokość od wlotu do dna 80 cm.Skrzynka tego typu nie posiada zadaszenia. Jego brak powoduje to, iż jest ona otwarta od góry.

TYP DLA PÓŁDZIUPLAKÓW


Fot.5. Skrzynka lęgowa dla półdziuplaków.

Budki lęgowe dla półdziuplaków są chętnie zasiedlane przez: pleszkę (Phoenicurus phoenicurus) i muchołówkę szarą (Muscicapa striata).Skrzynka posiada dwa otwory wlotowe jako zabezpieczenie przed drapieżnikami. Wewnątrz znajduje się ukośna ścianki oddzielająca komorę gniazdową od tzw. przedsionka. Odległość od otworów wlotowych do komory gniazdowej wynosi 10cm.

Powyższe informacje przygotowano na podstawie opracowania wykonanego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Do pobrania:
Sprawozdanie z czyszczenia 2007
Sprawozdanie z czyszczenia 2008
Sprawozdanie z czyszczenia 2009
Sprawozdanie z czyszczenia 2010
Sprawozdanie z czyszczenia 2011
Sprawozdanie z czyszczenia 2012
Sprawozdanie z czyszczenia 2013Mikroporady
copyright© Biuro Promocji i Kultury Miasta | Wykonanie Andrzej Marczyk