Drukuj E-mail
Park PRZEBUDOWA PARKU MAZOWSZE W PRUSZKOWIE
Projekt zagospodarowania terenu parku obejmuje modernizację układu wodnego, wykonanie oświetlenia (latarnie parkowe oraz podświetlenie pomostów widokowych), układu komunikacyjnego, elementów małej architektury, urządzenie mini siłowni na wolnym powietrzu, linarium do wspinania, budowy pomostu przy nabrzeżu większego stawu, pomostów widokowych i wędkarskich, miejsca na ognisko, klasy na wolnym powietrzu, boiska do piłki nożnej i do koszykówki, zagospodarowanie zieleni itp.
Inwestycja wpłynie korzystnie na środowisko głównie poprzez poprawę jakości wód w gliniankach, poprawi walory estetyczne i krajobrazowe, wzbogaci i urozmaici faunę i florę zbiorników, sprawi, że Park Mazowsze stanie się miejscem częściej odwiedzanym.
Inwestycja realizowana jest etapowo ze względu na konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych.
Aktualnie trwają roboty związane z modernizacją układu wodnego, wykonaniem oświetlenia (okablowanie, montaż latarni parkowych), wykonaniem pomostu przy nabrzeżu większego stawu, mostku łączącego obydwa zbiorniki, przeniesieniem górki saneczkowej.

< Poprzedni   Następny >


Mikroporady
copyright© Biuro Promocji i Kultury Miasta | Wykonanie Andrzej Marczyk