Pruszków w liczbach Drukuj E-mail

Pruszków w liczbach

Dane wg stanu na 31.12.2010

Urząd Miejski w Pruszkowie
05-800 Pruszków
ul. J.I.Kraszewskiego 14/16
tel. : (+48-22) 735 88 88 (centrala)
fax : (+48-22) 758 66 50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl www.pruszkow.pl

Prezydent - Jan Starzyński
Z - ca Prezydenta - Andrzej Kurzela
Z - ca Prezydenta - Andrzej Królikowski

Kontakty dla inwestorów:
Wydział Geodezji - Danuta Brzezińska tel.: (22)735 87 11
Wydział Architektury - Krystyna Sławińska tel.: (22) 753 87 36
Biuro Promocji Miasta - Witold Konieczny tel.: (22) 735 87 20

1. Liczba mieszkańców miasta - 55.293

2. Dochód gminy 2011pc - 2.640 zł

3. Wydatki gminy 2011pc - 3.025 zł ( 23,19% wydatków budżetowych, to inwestycje )

4. Bezrobocie na terenie miasta Pruszkowa
Stopa bezrobocia - (procent bezrobotnych w grupie ludności w wieku produkcyjnym)

2003 - 7,9%
2004 - 7,6%
2005 - 7,1%
2006 - 6,0%
2007 - 4,2%
2008 - 3,0%
2009 - 4,6%
2010 – 4,6%

5. Całkowity obszar miasta 1.915 ha

tereny mieszkalne 50,0 %
tereny zabudowy biurowej 0,1
zabudowa handlowa 3,8 %
parki 2,0 %
przemysł 15,0 %
inne 29,1 %

6. Liczba zarejestrowanych firm na terenie miasta

8.032 podmiotów gospodarczych
688 spółek prawa handlowego, w tym
135 spółki z kapitałem zagranicznym
24 banki

7. Struktura wiekowa mieszkańców

wiek przedprodukcyjny 17,8%
wiek produkcyjny 64,1%
wiek poprodukcyjny 18,1%

8 . W Pruszkowie funkcjonuje:

18 przedszkoli (w tym 4 niepubliczne)
8 szkół podstawowych (w tym 2 niepubliczna)
7 gimnazjów (w tym 3 niepubliczne)
7 zespołów lub szkół średnich (w tym 3 niepubliczne)
3 ośrodki opiekuńcze
1 szkoła wyższa niepubliczna
1 szkoła policealna
1 basen
2 hale sportowe
1 tor kolarski
1 muzeum
3 szpitale
17 fundacji
69 stowarzyszeń i organizacji społecznych

9. Średnie ceny sprzedaży gruntu na terenie miasta na cele

inwestycje gospodarcze 700-1.100 zł / m2
domy wielorodzinne 700-1.200 zł / m2
domy jednorodzinne 300-600 zł / m2

10. Średnie ceny sprzedaży na terenie miasta

domów - 3.500 zł / m2 + grunt
mieszkań - 5.000-6.000 zł / m2

11. Średnie ceny wynajmu domów i mieszkań (miesięcznie)

domów - 150 m 2 - 2.000 zł
mieszkań - 2 pokoje - 1.000 zł
- 3 pokoje - 1.300 zł

12. Własność gruntów na terenie miasta

gmina 37 %
Skarb Państwa 35 %
PKP 4 %
wojsko 0 %
kościół 1 %
podmioty prywatne 20 %
inni 3 %

13. Ilość pozwoleń na budowę wydanych w latach

1997 - 472 /bud. mieszkalne - 58/
1998 - 499 /bud. mieszkalne - 107/
1999 -1088 /bud. mieszkalne - 200/
2000 - 734 /bud. mieszkalne - 104/
2001 - 522 /bud. mieszkalne - 111/
2002 - 746 /bud. mieszkalne - 59/
2003 - 447 /bud. mieszkalne - 56/
2004 - 376 /bud. mieszkalne - 65/
2005 - 375 /bud. mieszkalne - 130/
2006 - 381 /bud. mieszkalne - 178/
2007 - 289 /bud. mieszkalne – 134/
2008 - 268 /bud. mieszkalne – 84/
2009 - 242 /bud. mieszkalne – 131/
2010 - 106 /bud. mieszkalne – 50/

14. Lista gminnych nieruchomości mogących być przedmiotem zbycia w 2012 roku
Kontakt : Wydział Geodezji, Danuta Brzezińska, tel.: 22/ 735 87 11.

15. Połączenia komunikacji publicznej do centrum Warszawy

Koleje Mazowieckie
Szybka Kolej Miejska
Warszawska Kolej Dojazdowa
linie autobusowe

16. Średni czas przejazdu z miasta do centrum Warszawy

samochód - 30 min.
kolej - 20 min.
WKD - 25 min.
autobus - 40 min.

17. Wyniki rankingów

1999
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast powiatowych
Pruszków 5 w Polsce

2000
Centrum Badań Regionalnych
Ranking potencjału rozwojowego powiatów
Pruszków 3 w Polsce

2001
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast powiatowych
Pruszków 2 w Polsce (kl. A)

Przegląd Gospodarczy
"Srebrna puszka"
Pruszków 1 w Polsce

Centrum Badań Regionalnych
Ranking potencjału rozwojowego powiatów
Pruszków 4 w Polsce

2002
"Wspólnota" pismo samorządu terytorialnego
Ranking "sukces kadencji"
Pruszków 11 w Polsce

Przegląd Gospodarcz
"Srebrna Puszka"
specjalne wyróżnienie w II edycji konkursu
Nagroda pieniężna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w III edycji konkursu

2003
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast powiatowych
Pruszków 1 w Polsce (kl. B)

Przegląd Gospodarczy
"Szklana Statuetka"

Przegląd Gospodarczy
"Zbiórka Tworzyw Sztucznych"
wyróżnienie

Przegląd Gospodarczy
"Puchar Recyklingu"
za udział we wszystkich kategoriach oraz nagroda pieniężna ufundowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2004
Gazeta "Rzeczpospolita" i Centrum Badań Regionalnych
Złota 100 samorządów
Pruszków 87 w Polsce

Przegląd Gospodarczy
"Złota Belka Makulatury"
wyróżnienie w kategorii zbiórki opakowań wielomateriałowych

2005
"Wspólnota" pismo samorządu terytorialnego
Ranking "poziomu życia mieszkańców polskich miast"
Pruszków 7 w Polsce w kategorii miast powiatowych

2006
Gazeta "Rzeczpospolita"
"Ranking Samorządów 2006
Pruszków 47 w Polsce

Portal w w w.egospodarka.pl
Ranking Siła nabywcza regionów Polski (w odniesieniu do gmin)
Pruszków 8 w Polsce

Wspólnota pismo samorządu terytorialnego
Ranking "Sukces kadencji"
Pruszków 15 w Polsce w kategorii miast powiatowych

Gazeta Wyborcza, Fundacja Agory, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bank Światowy.
Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
Certyfikat I etapu
Certyfikat II etapu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Mazowiecki Lider Ekologii
Nagroda

2007
WSPÓLNOTA
Nadwyżka operacyjna
Pruszków 5. w Polsce 869,98 zł per capita

WSPÓLNOTA
Zadłużenie gmin na koniec 2007 roku
W gronie miast powiatowych Pruszków na 113 miejscu (na 268 miast) z 20,25% w stosunku do dochodów budżetu

TERAZ POLSKA
DLA GMIN
Lipiec 2007
W I edycji konkursu Pruszków zajął 18 miejsce na 28 gmin miejskich zdobywając 693,45 punktów na 1.000 możliwych.

2008
TERAZ POLSKA
DLA GMIN
Lipiec 2008
Pruszków zajął w II edycji 14 miejsce na 72 gminy w kategorii gmin miejskich zdobywając 718,06 punktów na 1.000 możliwych.

2009
FORBES
IV.2009
najatrakcyjniejszych polskich miast dla biznesu
w grupie miast średnich (od 50 do 150 tys. mieszkańców) - Zielona Góra, a 8. miejsce w kraju zajmuje Pruszków. Z gmin położonych w rejonie Warszawy oprócz Pruszkowa w rankingu znalazły się tylko w grupie najatrakcyjniejszych najmniejszych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) Wólka Kosowska, Piaseczno, Łomianki, Ząbki, Raszyn i Janki

WSPÓLNOTA 23
6.06.2009
Najniższe wydatki bieżące na administrację w 2008 w 101 miastach powiatowych powyżej 30 tys. mieszkańców (w zł na mieszkańca)
1. Mielec 113
69. Pruszków 205
101. Kozienice 322

WSPÓLNOTA 43
24.10.2009
Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną
Biorąc pod uwagę lata 2006 – 2008 wśród miast powiatowych Pruszków, bez unijnych dotacji inwestycyjnych, znalazł się na wysokiej 6 pozycji w Polsce. W tych latach na inwestycje w infrastrukturę techniczną na osobę przypadła kwota 566,41 zł rocznie.

WSPÓLNOTA 31
1.08.2009
Najbogatsze polskie samorządy
Dochody w zł per capita (na 268 miast powiatowych)
1. Polkowice 5.920
64. Pruszków 2.568
268. Myszków 1.889

2010
WSPÓLNOTA 5
30.01.2010
Nadwyżka operacyjna za 2008 rok (w zł/mieszkańca)
4. Pruszków 756,-

2011
WSPÓLNOTA 9
26.02.2011
Zdolność samorządów do zadłużania się
2. miejsce Pruszkowa w Polsce (w kategorii miast powiatowych)

Na podstawie materiałów:
UM w Pruszkowie
GUS
CBR
IbnGR
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
PUP Pruszków
Agencja PartnerMikroporady
copyright© Biuro Promocji i Kultury Miasta | Wykonanie Andrzej Marczyk