Nasadzenia wzdłuż Al. Wojska Polskiego

Czwartek, 10 Sierpnia 2017, 10:17

Nasadzenia wzdłuż Al. Wojska Polskiego 

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informujemy, że trwa drugi etap realizacji projektu realizowanego przez Miasto Pruszków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego - projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie".

Wykonywane są prace związane z zagospodarowaniem zieleni przyulicznej Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Powstańców do rzeki Utraty, ul. Pogodnej oraz ul. Plantowej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. 2 Sierpnia. Zgodnie z projektem wykonywane będą prace pielęgnacyjne drzew, usuwanie krzewów i drzew w złym stanie zdrowotnym a następnie prace związane z nasadzeniem krzewów i wykonywaniem trawników.

Wzdłuż Al. Wojska Polskiego nasadzone zostaną krzewy liściaste i iglaste w ilości 11.990 szt. oraz wykonany zostanie nowy trawnik na powierzchni 5000m2.

W ul. Plantowej wykonane zostaną nasadzenia krzewów liściastych w ilości 1340 szt., traw ozdobnych w ilości 1757 szt. oraz drzew liściastych w ilości 19 szt.

W ul. Pogodnej wykonane zostaną nasadzenia krzewów liściastych w ilości 3734 szt. oraz drzew w ilości 37 szt.

Jednocześnie rozpoczęte zostały prace przy zagospodarowaniu Parku Anielin Zachodni.

Miasto Pruszków uzyskało dofinansowanie na realizację całości zadania w kwocie 3 246 686, 96 zł.

Wydział Ochrony Środowiska