Komunikat do przedsiębiorców prowadzących składy węgla

Wtorek, 13 Marca 2018, 07:30

W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600), tzw. „uchwałę antysmogową”. Uchwała wprowadza m.in. zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw od 1 lipca 2018 r.

Poradzenie sobie z narastającym zanieczyszczeniem powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk. Do walki ze smogiem niezbędne są nie tylko inwestycje, ale także zmiana sposobu myślenia całego społeczeństwa.

Dlatego w ślad za informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie apelujemy do przedsiębiorców prowadzących składy węgla, aby nie czekając na wejście w życie nowych przepisów, zapewnili mieszkańcom już w bieżącym sezonie grzewczym, dostęp do węgla dobrej jakości. Stosowanie się do zapisów uchwały, będzie wyrazem troski o nasze zdrowie i wczesną profilaktyką, zapobiegającą licznym chorobom. To od naszej świadomości i odpowiedzialności zależy, czy powietrze w naszym regionie będzie służyło naszemu zdrowiu.