Ochrona środowiska

Aktualności

Aktualności

Gospodarka odpadami

Od 1998 roku w Pruszkowie prowadzona jest selektywna zbiórka wszystkich odpadów komunalnych. Obecnie w programie bierze udział ponad 20.000 rodzin.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Woda

Woda

woda-park

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

przyroda

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

edukacja

Ochrona zwierząt

Ochrona zwierząt

pies i kot

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Powietrze

„Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie nr POIS.02.05.00-00-0002/16” w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

„Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie nr POIS.02.05.00-00-0002/16” w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

tereny zieleni

„Organizacja warsztatów i seminariów z zakresu prawidłowego segregowania odpadów komunalnych” w ramach programu 2017-EE-16 Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

„Organizacja warsztatów i seminariów z zakresu prawidłowego segregowania odpadów komunalnych” w ramach programu 2017-EE-16 Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

sz