Telefony alarmowe

Telefony alarmowe 

Telefon alarmowy - 112

Straż Miejska w Pruszkowie - 986, (22) 758 66 49

Policja - 997, (22) 758 60 81

Straż Pożarna - 998, (22) 758 77 01

Pogotowie Ratunkowe - 999

Nocna pomoc lekarska - (22) 758 67 14

Pogotowie Gazowe - 992

Pogotowie Energetyczne - 991

Pogotowie Wodociągowe - (22) 445 62 11

Pogotowie Ciepłownicze - (22) 758 63 15, do godz. 15.00 - (22) 587 53 01, po godz. 15.00 - (22) 587 51 10

Sanepid - (22) 758 75 26, 798 498 471

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - (22) 734 08 88

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (8.00-16.00) - (22) 735 87 13

Zarząd Dróg Wojewódzkich - (22) 755 59 46, (0-22) 755 51 17

Zarząd Dróg Powiatowych - (22) 738 15 57

Rzecznik Praw Obywatelskich:
Infolinia 800 676 676,
czynna: poniedziałek          10.00-18.00
           wtorek -  piątek     8.00-16.00

Drogi gminne:

1. Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych:

 • w zakresie remontów nawierzchni (UM pok.106) - tel. ( 22 ) 735 87 74
  po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - tel. 986, ( 22 ) 758 66 49

2. Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach betonowych i gruntowych:

 • w zakresie remontów nawierzchni (UM pok.108) - tel. ( 22 ) 735 87 12
  po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - tel. 986, ( 22 ) 758 66 49

3. Utrzymanie dróg gminnych:

 • w zakresie oznakowania pionowego i poziomego (UM pok. 108) - tel. ( 22 ) 735 87 12
  po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - tel. 986, ( 22 ) 758 66 49

4. Utrzymanie dróg gminnych:
    (UM pok. 17)

 • w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - tel. ( 22 ) 735 87 88
 • w zakresie robót konserwacyjnych - zieleń - tel. ( 22 ) 735 87 90
 • w zakresie robót porządkowych - terenów stanowiących własność Miasta Pruszkowa - tel. ( 22 ) 735 87 88
  po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - tel. 986, ( 22 ) 758 66 49

Sieci wodno - kanalizacyjne i deszczowe - zgłaszanie awarii:
w godzinach 8.00 - 16.00 (UM Pruszków pok. 112) - (22) 735 87 76
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) -  986, (22) 758 66 49

Oświetlenie uliczne - zgłaszanie awarii:
w godzinach 8.00 - 16.00 (UM Pruszków pok. 112) - (22) 735 87 76
po godzinie 16.00 (konserwator) - (22) 886 48 26