Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Czwartek, 18 Maja 2017, 16:13

Zarządzenie Nr 74/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 maja 2017 roku, w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych w obszarze turystyki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa.