Pytania i odpowiedzi

30 maj 2017
Szanowny Panie Prezydencie, Pan Prezydent bardzo dba o dobro mieszkańców Pruszkowa tym samym narażając na hałas, utratę mienia mieszkańców Piastowa. Proszę zauważyć, że tylko połowa ulicy Grunwaldzkiej należy do Pruszkowa. Od niepamiętnych czasów pomiędzy Pruszkowem a Piastowem zawsze był problem np. w przypadku zakładania instalacji gazowej, telefonów , wody, a teraz nie ma żadnych przeciwwskazań w budowie Wiaduktu. Na Papierni był przejazd kolejowy, przez który przejeżdżały samochody również, ten problem braku przejścia dotyczy mieszkańców okolic Papierni, proszę wiec w tym miejscu zaprojektować wiadukt, tunel to już jest część Pruszkowa i proste połączenie z Al. Jerozolimskimi. O inwestycjach mówi Pan głośno a o odszkodowaniu ani słowa. My mieszkańcy Grunwaldzkiej (Piastów) nie zgadzamy się na inwestycje na ul. Grunwaldzkiej a tym bardziej zrobienie z tej ulicy drogi tranzytowej dla tirów!!!. Dziwi mnie fakt, że Państwo bazujecie na planach z roku 1988 r., od tego czasu dużo się zmieniło w infrastrukturze zarówno Piastowa jak i Pruszkowa. Na ostatnim spotkaniu Rady Miejskiej w Piastowie zapadła decyzja o nie budowaniu obwodnicy i my mieszkańcy ul. Grunwaldzkiej będziemy walczyć o nas spokój. Proszę zauważyć, że ul. Grunwaldzka jest gęsto zaludniona, dom przy domu (może Pan Prezydent znajdzie czas i nawet na samochodowa wycieczkę po tej okolicy się wybierze). Z poważaniem Mieszkanka z ul. Grunwaldzkiej po stronie Piastowa

09 czerwiec 2017
Szanowny Panie Prezydencie W ostatnim czasie odbyły się planowany przetarg na budowę dróg KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Pomimo tego, że w palnie inwestycji przewidziano na to przedsięwzięcie łączną kwotę 3.724.891 PLN netto (5.581.616 PLN brutto), podczas otwarcia ofert poinformowano, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 824.430 (!!!) PLN brutto. Najniższa oferta złożona wynosiła 4.214.264,67 PLN i była zbieżna z kwotą przewidzianą w Planie postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Przetarg został unieważniony i jednocześnie ogłoszono przetarg na część robót - budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ciągu drogi KDL-13 i KDL-17. I tutaj znów - plan przewidywał kwotę 960.663 PLN netto (1.181.615 PLN brutto), budżet Zamawiającego podany podczas otwarcia ofert - 602.030 PLN, najniższa oferta - 1.243.531,88 PLN. Zgodnie z informacjami, których udzielił Pan wcześniej cała inwestycja (droga wraz z wodociągiem i kanalizacją) miała zostać wykonana w tym roku, zaś w roku przyszłym miała zostać zrealizowana budowa ul. Brzezińskiego wraz z odcinkiem ul. Jarzynowej przy nowo budowanej szkole. Wykonanie dróg KDL-13 i KDL-17 w tym roku nie jest już możliwe. W związku z powyższym będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Dlaczego budżet tak znacząco odbiegał od wartości rynkowej inwestycji oraz od kwot przewidzianych w planie? (Gdy od budżetu na budowę całości odejmiemy budżet na budowę wodociągu i kanalizacji na budowę drogi i pozostałe branże zostaje niespełna 230 tys PLN !!!) 2. Jaki jest pomysł na zapewnienie dojazdu do nowo wybudowanych obiektów w związku z tym, że droga KDL-13 i KDL-17nie powstanie w tym roku. Dowożenie tak dużej ilości dzieci do szkół, żłobków i przedszkola, istniejącymi drogami, nie jest praktycznie możliwy. 3. Czy Miasto Pruszków jest zatem w stanie zabezpieczyć odpowiednie środki na budowę dróg KDL-13 i KDL 17 oraz ul. Brzezińskiego - znając ich rynkową wartość? 4. Kiedy zostanie wybudowana ul. Brzezińskiego? I jeszcze jedna uwaga na koniec. Wierzę, że Urząd uzgadniając warunki tymczasowego dojazdu do budowy z firmą Skanska i właściwie zabezpieczył interes miasta i mieszkańców w zakresie minimalnych standardów utrzymania dróg. Uprzejmie proszę zatem o zobowiązanie firmy Skanska, zwłaszcza w okresie letnim (suchym), do systematycznego polewania gruntowej nawierzchni ul. Jarzynowej i Brzezińskiego wodą (co najmniej dwa razy dziennie) oraz wprowadzenia ograniczeń prędkości i ich egzekwowania. Ponadnormatywny ruch spowodowany głównie dużą ilością transportów dla potrzeb budowy, powoduje znaczne zapylenie okolicy. Cierpią na tym mieszkańcy i przypadkowi piesi (problemy oddechowe, zabrudzenie ubrania) a także nieruchomości (elewacje większości budynków już nadają się do mycia, okna aby utrzymać w normalnym stanie należy myć nie rzadziej niż co dwa tygodnie) i samochody (które zaparkowane na posesji na kilka godzin nadają się do mycia). Wierzę, że tak solidna i profesjonalna, dbająca o własny wizerunek firma jak Skanska, doskonale rozumie konieczność minimalizowania uciążliwości spowodowanych budową i dołoży wszelkich starań w tym zakresie. Miasto ma również narzędzia umowne do egzekwowania tego do czego firma się zobowiązała. Kto, poniesie koszty doprowadzenia okolicy do stanu pierwotnego w zakresie np. mycia elewacji, których zabrudzenie w ciągu ostatniego roku stało się większe niż w ciągu ostatnich 8 lat, Miasto (czyli wszyscy podatnicy) czy Wykonawca? Z racji tego, że mieszkam w tej okolicy, zależy mi na porządku i jej rozwoju, liczę na merytoryczną odpowiedź - na forum publicznym bądź bezpośrednio - mailowo. Proszę o potraktowanie sprawy poważnie. Z wyrazami szacunku Mieszkaniec Pruszkowa

13 kwiecień 2017
Szanowny Panie Prezydencie. Jest mi niezmiernie przykro iż do takiej sprawy muszę prosić o wyjaśnienie i reakcję ale nie potrafię lub też nie mam odpowiedniej informacji do Kogo zadzwonić/napisać aby ten proceder przestał być nagminnie realizowany. Od kilku tygodni trwają pracę nad wymianą lub modernizacją instalacji wodno - kanalizacyjnej na Ostoii. W trakcie tych robót można zauważyć brak organizacji w prowadzeniu tego typu pac, bardzo utrudniający i łamiący i czas i przepisy obywateli. Wymienię tylko kilka faktów: stawianie wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, prowadzenie robót, pojemników bez odpowiedniego oznaczenia drogowego co utrudnia lub wręcz uniemożliwia płynny ruch na ulicach. Pozostawienie lejącej się wody dziś czyli 13.04.2017 upływa już trzecia doba jak bez przerwy płynie woda miejska wężem strażackim (lub raczej resztkami węża) do studzienki ściekowej na rogu ulic Mieczysława i Zenona. Brak lub niepełna informacja co i kiedy będzie realizowane czego przykładem jest informacja iż będzie wyłączona woda na 1 dzień przykładowo na ulicy Mieczysława ale, że przez następne trzy dni będzie leciał ściek a nie woda to już informacji nie ma, w ogóle czy ta woda po pracach wodno-kanalizacyjnych nadaje się do picia a jak tak to po jakim czasie od wykonania otwarcia ponownie ujęcia ? Uprzejmie proszę wyjaśnienie do przedstawionej wyżej sprawy jak również w miarę Pana możliwości odpowiednią interwencję. Z poważaniem mieszkaniec z pięciorgiem dzieci o które się boi widząc co się dzieje Krzysztof Butlewski.


Uwaga!  Zgodnie z rozporządzaniem Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, rozpatrzone zostaną tylko maile zawierające dane nadawcy tj. imię, nazwisko oraz adres pocztowy.

Zadaj pytanie do Prezydenta, korzystając z formularza poniżej.

Security key