Pytania i odpowiedzi

07 luty 2017
Szanowny Panie Prezydencie, chciałabym zapytać w jaki sposób Państwo zamierzają rozwiązać kwestie związane z wdrażaniem reformy edukacji w Pruszkowie? Czy zamierzacie Państwo konsultować swoje plany z rodzicami dzieci, których dotknie dobra zmiana w szkołach? Czy nie uważa Pan, że rodzice maja prawo uczestniczyć w tych ustaleniach? W jaki sposób zamierzacie Państwo informować (konsultować) o swoich zamierzeniach? Do 31 marca samorząd ma czas na przygotowanie uchwał w sprawie nowej sieci szkół, które mają zawierać rozwiązania dotyczące przekształcenia dotychczasowego gimnazjum oraz kształt nowej sieci szkół. Proszę o przedstawienie jasnego planu związanego z przygotowaniem uchwały „wdrożeniowej” z uwzględnieniem głosu rodziców. Proszę o odpowiedz na następujące pytania: • Czy to prawda, że jedynie część obecnych klas 6 zostanie przeniesiona z SP 6 do budynku gimnazjum? • Czy to prawda, że przeniesiona zostanie również część obecnych klas 3? Jak to się ma do dbania o dobrostan i bezpieczeństwo młodszych uczniów? • Jakie jest kryterium wyboru klasy, która ma być przeniesiona do budynku gimnazjum? • Czy przeniesione klasy 6 będą uczone przez obecnych nauczycieli (dot. obecnych przedmiotów - polski, matematyka...) czy pracowników obecnego gimnazjum? • Czy przedstawiciele samorządu będą obecni na spotkaniu z rodzicami organizowanym przez Kuratorium Oświaty? • Czy i kiedy odbędzie się posiedzenie Rady miejskiej dotyczące kwestii wdrożenia w Pruszkowskich szkołach reformy edukacji? Będę zobowiązana za udzielenie odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości.


Uwaga!  Zgodnie z rozporządzaniem Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, rozpatrzone zostaną tylko maile zawierające dane nadawcy tj. imię, nazwisko oraz adres pocztowy.

Zadaj pytanie do Prezydenta, korzystając z formularza poniżej.

Security key