Małe rocznicowe granty

Wtorek, 3 Kwietnia 2018, 14:38

Rocznice święcić należy nie tylko wspomnieniem, lecz postanowieniem nowych czynów (Józef Piłsudski)

W Budżecie Miasta Pruszkowa na rok jubileuszowy 2018 przewidziane zostały środki finansowe w formie Małych Grantów, przeznaczone dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Zachęcam do szczególnego uczczenia rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez zaproponowanie mieszkańcom Pruszkowa różnorakich projektów kulturalnych i sportowych skierowanych do szerokiego grona odbiorców.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej, to jedne z ważniejszych założeń wspomnianej ustawy. Świętowanie rocznic, to również wspólna, dobra zabawa łącząca pokolenia.

Gorąco zapraszam do współpracy i składania ofert.

Jan Starzyński, Prezydent Pruszkowa

Pod tym adresem znajdą Państwo treść ogłoszenia
http://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=721

oraz uproszczony wzór oferty, a także uproszczony wzór sprawozdania
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/570