Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe 

Miasto opracowuje na poszczególne lata, szczegółowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, poprzedzony konsultacjami społecznymi. Prezydent Pruszkowa powołał koordynatora programu i zespół ds. współpracy z organizacjami obywatelskimi. Aktywnie współpracujemy z 35 organizacjami wspierając ich działalność finansowo, udzielając pomocy prawnej, merytorycznej, inicjując współpracę między stowarzyszeniami, związkami, instytucjami. Z budżetu miasta rokrocznie przeznaczanych jest ponad 1.500.000 zł na wsparcie działań organizacji pozarządowych. W 2014 roku pomoc finansowa wyniesie przeszło 1.800.000 zł.

Aktywne organizacje pozarządowe działające w Pruszkowie wykazane są na stronie internetowej miasta Pruszkowa www.pruszkow.pl – w zakładce lista organizacji. Są to organizacje, które wypełniły ankietę informacyjną, której zawartość skierowana jest do mieszkańców i osób zainteresowanych pracą w organizacjach i współpracą z organizacjami.

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel.: 22 – 735 87 27