Wystawa czasowa: Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich

31.08 Czwartek

31 sierpnia - 4 października 2017 roku
miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków
organizator:  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie, 22 758 72 66, muzeum@mshm.pl, www.mshm.pl

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zachęca do zapoznania się z wystawą czasową organizowaną w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa:
Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich.

Będzie ona dostępna w dniach: 31 sierpnia - 4 października.

Wystawa składa się z 20 plansz formatu 100 x 140 cm, uzupełnionych o rekonstrukcje infrastruktury kopalnianej i hutniczej, które są wykonane w rzeczywistej wielkości, przy zastosowaniu oryginalnych technik (obudowa sztolni, cembrowina szybu z kołowrotem, płuczka polska, roszty i piec kupelacyjny do wytopu ołowiu). 

Podstawę dla ukazania historii górnictwa kruszcowego stanowi dzieło Georgiusa Agricoli (1494-1555, niemiecki humanista i uczony: górnik, metalurg, mineralog, lekarz i „ojciec geologii”) De re metallica libri XII. Niewątpliwą ozdobą książki są liczne drzeworyty, które - w ogólnej liczbie 273 - przedstawiają warunki występowania surowców kopalnych w przyrodzie, eksploatację górniczą i procesy hutnicze oraz podnoszą jego wartość i popularność dzieła. Drzeworyty te wykonane w niezwykle przejrzysty sposób, dając świetnie wyobrażenie o pracy górnika i hutnika, teraz zostaną zamieszczone na planszach wystawy. Na wystawie będzie można poznać m.in.: polski sposób przeróbki rud ołowianych, wykorzystywany powszechnie w regionie śląsko-małopolskich złóż kruszcowych. 

Autor: Adrian Rams
Opracowanie graficzne: Sławomir Śląski
Konsultacja naukowa: prof. zw. dr hab. Jan Drabina, dr hab. Piotr Boroń

Zapraszamy!

Wystawa jest otwarta w godzinach pracy Muzeum:
wtorek, środa, piątek - 9:00-16:00
czwartek - 9:00-19:00
sobota, niedziela - 11:00-18:00
poniedziałek - nieczynne

Wystawa czasowa: Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich

Wskazówki dojazdu