Kultura

Scena koncertowa w PruszkowieW Pruszkowie odbywa się wiele interesujących imprez, co stwarza wyjątkowy klimat miasta, do niedawna podporządkowanego wyłącznie rytmowi nieodległej Warszawy. Obok przedsięwzięć typowo rozrywkowych proponuje się mieszkańcom dostęp do tzw. kultury wysokiej w postaci koncertów symfonicznych w świątyniach i w parkach. Wydarzenia realizowane są przez Biuro Promocji i Kultury Miasta i samorządowe instytucje kultury. Na korzystną zmianę wizerunku miasta ma wpływ aktywne korzystanie z propozycji kulturalnej. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie mieszkańców bogatą ofertą.

Pruszków posiada cztery samorządowe instytucje kultury.

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza – powstała na fali pozytywistycznych przemian przełomu XIX i XX wieku w 1903 roku. Założona dzięki inicjatywie i ofiarności wielu przemysłowców i obywateli Pruszkowa. Dziś Książnica, to wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży oraz czytelnia naukowa, a także 8 autonomicznych filii. Księgozbiór liczy ponad 150 tysięcy tomów, do dyspozycji 11 tysięcy stałych czytelników wypożyczających blisko 200 tysięcy woluminów rocznie. Instytucja jest też organizatorem dwóch znaczących konkursów literackich o zasięgu ogólnopolskim – poetyckiego, inspirowanego twórczością C.K. Norwida i recytatorskiego im. K.I. Gałczyńskiego. Prowadzi działalność edytorską. Książnica Pruszkowska należy do największych bibliotek na Mazowszu. www.ksiaznicapruszkowska.pl

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie powstało w połowie 1975 roku. Jego założenie wiąże się z odkryciem na Mazowszu Zachodnim centrum metalurgii żelaza, które istniało tu w okresie wpływów rzymskich (I w. p.n.e. - IV w. n.e.) i było drugim, co do wielkości ośrodkiem produkcji żelaza na terenie Europy barbarzyńskiej. Prowadzi archeologiczne badania wykopaliskowe i gromadzi pozyskane zabytki. Stała wystawa "Przedświt - mazowieckie centrum metalurgiczne z przełomu er" w nowoczesny sposób informuje o jednym z najciekawszych odkryć w archeologii Polski. Muzeum prowadzi ożywioną działalność edukacyjną, popularyzatorską, a także koncertową. Słynne daleko poza Pruszkowem „Koncerty w oranżerii" przyciągają wykonawców i widownię. www.mshm.pl

Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego w Pruszkowie powołano w latach 70. ubiegłego wieku z myślą o artystycznych i kulturalnych zainteresowaniach mieszkańców. W placówce działają m.in.: galeria sztuki, pracownia malarstwa i rysunku, teatr amatorski, zespoły instrumentalno – wokalne, kabaret oraz cieszący się niezwykłą popularnością Pruszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Śladem starszych studentów poszły również dzieci. Do kalendarza imprez na stałe wpisały się wydarzenia rekreacyjno - kulturalne, występy artystów, spotkania z ludźmi sceny i polityki, zajęcia integracyjne. Ośrodek jest realizatorem mającego wieloletnią tradycję Rock Pikniku, Przeglądu Kolęd i Pastorałek i wielu innych interesujących inicjatyw kulturalnych. www.mok-kamyk.pl

Zespół Tańca Ludowego "Pruszkowiacy" osiągnął wysoki poziom artystyczny, czego świadectwem są liczne nagrody przywiezione z festiwali krajowych i zagranicznych. Powstał w 1979 roku. Program artystyczny Zespołu, który tworzy uzdolniona młodzież, wypełniają melodie, pieśni i tańce z różnych regionów Polski. Kultywowanie śpiewaczego i tanecznego dorobku kultury narodowej jest najważniejszym celem statutowym tej instytucji. Największym osiągnięciem Zespołu są liczne wyjazdy artystyczne za granicę i promowanie tam Pruszkowa i Polski. Do najbardziej wzruszających przeżyć - koncerty dla Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie. W dorobku „Pruszkowiaków" - udział w wielu przedsięwzięciach medialnych oraz nagrania płytowe. www.pruszkowiacy.pl

Miasto wspiera też działalność stowarzyszeń kulturalnych: Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno – Naukowego (działalność historyczna i popularno – naukowa), Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego (edukacja dzieci i młodzieży w ognisku muzycznym, audycje w szkołach, chór miejski, koncerty kameralne), Stowarzyszenia „Pruszkowianka" (orkiestra dęta, nauka gry na instrumentach dętych, działalność koncertowa).

Cykliczne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe

 1. Dni Pruszkowa – impreza rekreacyjno – rozrywkowa (ostatni weekend maja)
 2. Wiosenne koncerty muzyki organowej i kameralnej w pruszkowskich świątyniach (maj)
 3. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C.K. Norwida (marzec – maj)
 4. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. K.I. Gałczyńskiego – „O złote pióro Watermana" (czerwiec)
 5. Koncerty w Oranżerii Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego (wiosna – lato – jesień – zima)
 6. Pruszkowskie Wianki - impreza rekreacyjno – rozrywkowa (na Św. Jana)
 7. Żegnaj lato na rok... - impreza rekreacyjno – rozrywkowa (wrzesień)
 8. Śladami naszej historii – rajd pieszy i rowerowy (kwiecień)
 9. Rock Piknik – przegląd muzyki rockowej (wiosna)
 10. Lipcowy Koncert do północy
 11. Kino letnie (wakacje)

oraz liczne konkursy, spotkania, odczyty, koncerty organizowane przez instytucje kultury.