Sygnalizacja świetlna
w Al. Wojska Polskiego

Piątek, 11 Sierpnia 2017, 12:16

W związku z ostatnimi wypadkami drogowymi w Al. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowań z ul. Kościuszki, Al. Niepodległości oraz na przejściu dla pieszych na wysokości sklepu Lidl, Prezydent Pruszkowa wystąpił do zarządcy drogi - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o niewyłączanie sygnalizacji świetlnej w godzinach nocnych.

Powyższe działanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na głównej drodze tranzytowej w Pruszkowie.

Informację przygotował:
Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
Tel.: 22 735 88 35