XXXIII Rajd „Szlakiem Naszej Historii”

21.04 Sobota

21 kwietnia 2018 roku
godzina: 9.00 - 15.30
miejsce startu:  Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących,  ul. Gomulińskiego 2,  Pruszków

Szczegółowe informacje oraz ankieta zgłoszeniowa dostępne na stronie: http://www.pruszkow.zhp.pl/rsnh

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Komenda Hufca ZHP Pruszków im. Andrzeja Romockiego „Morro”, Muzeum Dulag 121 oraz władze Powiatu Pruszkowskiego i Miasta Gminy Pruszków serdecznie zapraszają do udziału w XXXIII Rajdzie „Szlakiem Naszej Historii”, który odbędzie się 21 kwietnia (sobota) 2018 roku w godz. 09.00 - 15.30.

XXXIII Rajd jest kontynuacją rajdów historyczno-patriotycznych, przypominających najważniejsze wydarzenia XX wieku. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli, dlatego tegoroczny Rajd odbywa się pod hasłem:

1918 - 2018

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Rajdy „Szlakiem Naszej Historii" stały się wielką imprezą historyczno-turystyczną, nie tylko dla młodzieży szkolnej. Z każdym rokiem zwiększa się udział rodziców i opiekunów oraz młodzieży starszej opiekującej się miejscami pamięci i przekazującej swą wiedzę uczestnikom rajdu. Rajd, mimo podkreślenia wydarzeń historycznych, ma także charakter imprezy turystyczno-sportowej. W czasie naszej wędrówki odżywa cała prawda historyczna, odżywają pomniki, odżywają ludzie, którzy swoje życie poświęcili dla niepodległości Ojczyzny. Idziemy więc do najważniejszych miejsc pamięci, aby oddać hołd wszystkim patriotom, poległym i pomordowanym, prześladowanym i poniżanym.

Zapraszamy do udziału w Rajdzie młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów młodzieży. Oczekujemy zgłoszeń z każdej szkoły, jak również zgłoszeń indywidualnych patroli rodzinnych.

Jak zwykle, Rajd odbywa się bez względu na pogodę. Liczymy na masowy udział w tegorocznej imprezie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wskazówki dojazdu