XLVI sesja Rady Miasta Pruszkowa

14.06 Czwartek

14 czerwca 2018 rok
godzina: 17.00
miejsce: Centrum Kultury i Sportu, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
organizator: Biuro Rady Miasta Pruszkowa

Dokumenty, które będą rozpatrywane podczas sesji można pobrać pod adresem: www.pruszkow.esesja.pl

Proponowany porządek obrad XLVI sesji Rady Miasta Pruszkowa:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 kwietnia2018 r.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta    Pruszkowa za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Pruszkowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia udziałów do TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy  części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Kasztanowej,  stanowiącej cz. działki ewidencyjnej nr 421 i cz. działki ewidencyjnej nr 420/1 w obr. 0024 o łącznej pow. 75 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezydenta Miasta Pruszków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa  przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 11. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 17 kwietnia 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.
 12. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

UWAGA
Obraz i dźwięk z sesji jest transmitowany na żywo na stronie miasta Pruszkowa w Biuletynie Informacji Publicznej.
Udział w sesji oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku.

Informacje:
Biuro Rady Miasta Pruszkowa
tel.: 22  735 87 22

Wskazówki dojazdu