Spotkanie konsultacyjne - Projekt Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

15.03 Czwartek

15 marca 2018 roku
godzina: 18.30
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Lipowa 31
organizator: Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego
UM Pruszkowa, t. 22 - 735 87 36 35091

PREZENTACJA STUDIUM UWARUNKOWAŃ (pobierz)

Harmonogram spotkań konsultacyjnych i dyskusji publicznej:

LP MIEJSCE SPOTKANIA DATA GODZINA
1 Szkoła Podstawowa nr 6
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Lipowa 31
(uwagi - wyłożenie)
15.03.2018
(czwartek)
DYSKUSJA PUBLICZNA
18.30

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa:

TOM I - UWARUNKOWANIA  - TEKST (pobierz)

TOM I - UWARUNKOWANIA  - RYSUNKI

TOM II - KIERUNKI - TEKST (pobierz)

TOM II - KIERUNKI - RYSUNKI

Prognoza oddziaływania na środowisko (pobierz)

Zaproszenie na konsultacje (pobierz)

Wskazówki dojazdu