Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa

Boisko w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10

SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
ul. Topolowa 10
tel.: (0-22) 758-63-52
Dyrektor - Ewa Nowicka
http://www.sp1pruszkow.pl
e-mail: sekretariat@sp1pruszkow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jasna 2
tel.: (0-22) 758-79-74
Dyrektor - Marek Śrębowaty
www.sp2pruszkow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, z Oddziałami Przedszkolnymi i Oddziałami Integracyjnymi
al. Wojska Polskiego 34
tel.: (0-22) 728-08-83
Dyrektor - Ewa Łukasik
http://www.gmzs.pl.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II, z Oddziałami Przedszkolnymi i Oddziałami Sportowymi
ul. Hubala 4
tel.: (0-22) 758-68-07
Dyrektor - Ewa Nowacka
https://sp4pruszkow.edupage.org

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Długosza 53
Dyrektor – Aneta Pawłowska
sekretariat@sp5pruszkow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Lipowa 31
tel.: (0-22) 758-79-44
Dyrektor - Anna Tybora
www.sp6.pruszkow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Władysława Broniewskiego
ul. Obrońców Pokoju 44
tel.: (0-22) 758-68-93, (0-22) 728-94-41
Dyrektor - Magdalena Kulmaczewska
www.sp8pruszkow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Mostowa 6
tel.: (0-22) 758-67-48, (0-22) 758-12-47
Dyrektor - Urszula Głogowska- Żuchowska
http://www.sp9pruszkow.republika.pl

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Konopnickiej
ul. Pływacka 16
tel.: (0-22) 758-69-84
Dyrektor - Mirosława Śliwińska
http://sp10pruszkow.edupage.org
e-mail: sp10pruszkow@wp.pl

SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE

Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 39
ul. Kościelna 5 tel.: (0-22) 758-21-59
Dyrektor - Małgorzata Warszykowska
www.sp39.republika.pl

Szkoła Podstawowa „Azymut" Fundacji Sternik
ul. Staszica 1
tel. kom. 512-991-038
Dyrektor: Grzegorz Stanio
http://azymut.edu.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Przylądek"
ul. Księcia Józefa 1
05-800 Pruszków
tel. (22) 720 11 24