Czterdziestolecie przedszkola „Pod Kasztanem”

Piątek, 21 Kwietnia 2017, 16:59

Miejskie Przedszkole nr 4 w Pruszkowie obchodzi jubileusz 40-lecia działalności.

W przedszkolu „Pod Kasztanem" umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi lub/i edukacyjnymi ich dzieci. Tak brzy misja tej placówki.

Z okazji jubileuszu Prezydent Pruszkowa - Jan Starzyński odczytał list gratulacyjny:

Z okazji obchodów 40-lecia istnienia Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Pruszkowie składam na ręce Pani Dyrektor wyrazy uznania dla wszystkich pracowników oraz osób zaangażowanych w jego funkcjonowanie.
Życzę, aby ta piękna rocznica powstania placówki oświatowej, tak ważnej dla lokalnej społeczności, stała się inspiracją do podejmowania ciekawych inicjatyw i realizacji wartościowych pomysłów.
Niech każdy sukces zawodowy daje poczucie dobrze spełnionej misji w wychowaniu najmłodszych obywateli naszego miasta.
Wszystkim dzieciom życzę, aby czas spędzony w przedszkolu upływał na wspaniałej zabawie oraz rozwijaniu zainteresowań i umiejętności.
Jednocześnie przyznaję dla przedszkola nagrodę pieniężną na zakup pomocy dydaktycznych.

Dla uczczenia rocznicy powstania, tak ważnej dla lokalnej społeczności placówki oświatowej 21 kwietnia o godzinie 13.00 na terenie przedszkola mieszczącego się w Pruszkowie przy ulicy B. Prusa 27 oraz w ramach obchodów „Dnia Ziemi" Prezydent Pruszkowa zasadził kasztanowca czerwonego. Drzewo będzie przypominało obecnym i przyszłym wychowankom tej placówki, że w roku 2017 przedszkole obchodziło jubileusz 40-lecia działalności.