Edukacja

Edukacja
Przedszkole miejskie nr 13, przy ul. Antka w Pruszkowie

Pruszków może poszczycić się rozwiniętą siecią placówek oświatowych. Miasto prowadzi 9 szkół podstawowych, 15 przedszkoli i 3 żłobki.
Działalność samorządu skupia się na stałym doskonaleniu istniejącej bazy szkół i przedszkoli oraz wyposażaniu każdej placówki w obiekty służące rozwojowi fizycznemu młodzieży. Powstają też nowe szkoły i przedszkola w rozwijających się rejonach miasta. W szkołach uczy się niemal 6 tysięcy dzieci, a do przedszkoli uczęszcza 2 230. Żłobki dysponują 270 miejscami.
Dzieci niepełnosprawne mają możliwość kontynuowania nauki na terenie miasta począwszy od edukacji przedszkolnej. Miasto zapewnia bezpłatny dowóz do szkół uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Przekazywanie wiedzy zapewniają młodym Pruszkowianom nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi.
Koordynacją pracy placówek zajmuje się Wydział Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa.

Wydział Edukacji:
Tel.: (22) 735 87 32
(22) 735 87 52
(22) 735 87 53
(22) 735 87 54
edukacja@miasto.pruszkow.pl