Skąd pochodzą środki finansowe na realizację projektów?

Środki finansowe na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu pochodzą z budżetu miasta. Nie są to więc dodatkowe środki, jest to część budżetu przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

<<< wróć