Na jakich zasadach odbywa się realizacja zwycięskich projektów?

Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu, zostaną wpisane do budżetu miasta. Ich realizacja będzie się odbywać z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych) - wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego. Za realizację odpowiedzialne będzie miasto Pruszków. Rozpoczęcie realizacji projektów możliwe jest dopiero po przyjęciu budżetu na dany rok - a więc projekty wybrane w głosowaniu, które odbędzie się od 27 maja do 25 czerwca 2017 roku będą realizowane od stycznia do grudnia 2018 roku.

<<< wróć