Kto może zgłaszać projekty w budżecie obywatelskim?

Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać Projektodawca, który zbierze podpisy z poparciem projektu od co najmniej 30 osób – Mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i który w momencie składania projektu ukończył 14 lat.

Projektodawcą nie musi być  mieszkaniec Pruszkowa.

W przypadku gdy Projektodawcą jest osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa.

<<< wróć