Kto może głosować w budżecie obywatelskim?

Głosować w budżecie obywatelskim mogą osoby, które w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyły 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich  konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa) i  posiadają czynne prawo wyborcze na terenie Miasta Pruszkowa lub są na jego terenie zameldowane na pobyt stały lub posiadają Pruszkowską Kartę Mieszkańca.

<<< wróć