Jakie mogą być rodzaje projektów?

Projekty inwestycyjne to zadania inwestycyjne, w efekcie którego powstaje produkt o charakterze rzeczowym, trwale związany z gruntem, realizowany w zakresie obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane (budynki, budowle, obiekty małej architektury) czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni.
Projekty nieinwestycyjne - to pozostałe zadania o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy, spotkania, festyny, zajęcia fitness, koncerty, cykl warsztatów dla dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, zajęcia edukacyjno-sportowe np. sportowe soboty oraz ustawienie obiektów niezwiązanych trwale z gruntem np. donice z kwiatami

<<< wróć