Jak można zgłosić projekt?

Składanie projektów odbywa się od 4 lutego do 17 marca 2017 r. Zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można składać w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w kopercie z napisem "BUDŻET OBYWATELSKI" w godzinach pracy Urzędu lub przesłać drogą mailową na adres: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl.

<<< wróć