Jak mogę zagłosować na wybrane projekty?

Głosowanie jest jawne, imienne, równe i bezpośrednie.
Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta.

Głos oddać można jednokrotnie, dysponując łącznie 10 punktami, w wybranej przez głosującego formie - bezpośrednio lub drogą elektroniczną. Głosowanie przeprowadza się poprzez:

  1. złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny wg zasad określonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, albo
  2. wypełnienie i przesłanie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Miasta Pruszkowa.

Gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego. W przypadku głosowania elektronicznego należy przesłać skan lub przekazać oryginał w/w dokumentu do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

<<< wróć