Czy trzeba przygotować dokładny projekt architektoniczny?

Nie. Za przygotowanie dokładnego projektu wykonawczego, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie odpowiedzialne miasto. Aby zgłosić swój projekt do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego, wystarczy przelać swój pomysł na przewidziany do tego formularz  zgłoszeniowy wraz z określeniem przybliżonych szacunkowych  kosztów realizacji projektu oraz przewidywanych kosztów eksploatacji i utrzymania projektu (w ujęciu jednego roku).

<<< wróć