Czy projektodawca może określić wykonawcę swojego projektu?

Nie. Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu, zostaną wpisane do budżetu Pruszkowa. Ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych) - wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego. Dlatego też projekt nie może zawierać wskazania wykonawcy.

<<< wróć