Czy projekt może być zlokalizowany na terenie prywatnym?

Projekty inwestycyjne mogą być lokowane jedynie na terenach będących własnością Miasta Pruszkowa.

W przypadku lokalizacji projektu nieinwestycyjnego  na terenie nie stanowiącym własności Miasta Pruszkowa do formularza zgłoszeniowego  należy dołączyć zgodę dysponenta terenu ( wzór Załącznik nr 4 -  Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie – II Edycja – Lata 2017/2018).

W przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Pruszkowa do formularza należy dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości( wzór Załącznik nr 5 -  Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie – II Edycja – Lata 2017/2018).

<<< wróć