Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą złożyć projekt?

Tak, w budżecie obywatelskim może złożyć projekt osoba niepełnoletnia. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Osoba niepełnoletnia musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego: Zgoda opiekuna prawnego jest konieczna z tego względu, że udział osób niepełnoletnich w procesie budżetu partycypacyjnego wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych. O ile pełnoletni mieszkaniec może sam wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych to w przypadku osób niepełnoletnich, taką zgodę mogą wyrazić wyłącznie ich opiekunowie prawni.

<<< wróć