Czy można realizować projekt na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste?

Na gruntach oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być realizowane jedynie projekty nieinwestycyjne (o charakterze nietrwałym) np. festyny, koncerty, zajęcia dla dzieci oraz ustawienie obiektów niezwiązanych trwale z gruntem np. donice z kwiatami.

<<< wróć