Czy można odwołać się od wyniku weryfikacji projektu?

Tak, w przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu, projektodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego. Odwołanie składa się w terminie 3 dni roboczych od terminu podania do publicznej wiadomości listy  projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem w  formie papierowej w Urzędzie Miasta w godzinach pracy Urzędu bądź drogą mailową na adres budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

O ostatecznej decyzji wynikającej z odwołania projektodawca zawiadamiany jest pisemnie, drogą mailową lub listem, w terminie do 10 dni roboczych od dnia wniesienia odwołania.

<<< wróć