Co to jest Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego?

Zespół ds. budżetu obywatelskiego jest zespół powołany przez Prezydenta Pruszkowa składający się z urzędników miejskich, który odpowiedzialny jest za proces wdrażania budżetu obywatelskiego w Pruszkowie. Zespół powołany jest na czas trwania jednej edycji budżetu obywatelskiego.

<<< wróć