Harmonogram BO

HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PRUSZKÓW

II EDYCJI   -   2017/2018

Termin

Zadanie

Do 1 lutego 2017 r.

Ogłoszenie wysokości budżetu obywatelskiego miasta Pruszkowa na rok 2018

Do 3 lutego 2017 r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ogłasza wysokość budżetu obywatelskiego łącznie z podziałem tej kwoty na obszary

4 luty - 17 marca 2017 r.

Zgłaszanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego przez Projektodawców

27 marca 2017 r.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego informuje Projektodawców o wynikach postępowań wstępnej weryfikacji formalnej.

14 kwietnia 2017 r.

Ostateczny termin składania ew. połączonych wniosków przez Projektodawców

28 marca - 10 maja 2017 r.

Weryfikacja szczegółowa złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego

12 maja 2017 r.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem

17 maja 2017 r.

Ostateczny termin wycofania przez Projektodawców zgłoszonych projektów

17 maja 2017 r.

Ostateczny termin dla Projektodawców składania odwołań od wyników weryfikacji

18 - 19 maja 2017 r.

Spotkania Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego – rozpatrzenie odwołań, ustalenie kolejności na listach do głosowania

22 maja 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie

od 22 maja 2017 r.

Kampania promocyjna projektów poddanych pod głosowanie

27 maja - 25 czerwca 2017 r.

Głosowanie

30 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów

30 czerwca 2017 r.

Spotkanie Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego. Ustalenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2018r.

4 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów rekomendowanych do realizacji

wrzesień 2017 -

 - grudzień 2018 r.

Spotkania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego i Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego - Ewaluacja procesu

styczeń - grudzień 2018 r.

Realizacja i wdrażanie  projektów

kwiecień, lipiec, październik 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o realizacji zadań i wynikach postępowań o udzielenie zamówień publicznych

styczeń 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego w 2018 roku