Drodzy Mieszkańcy Pruszkowa

Witamy w nowej odsłonie serwisu internetowego miasta Pruszkowa!

Telefony alarmowe

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykład: 22 – 997 - aby połączyć się z posterunkiem policji w Warszawie. W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi. Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach.

Telefony alarmowe

Telefony alarmowe

Kultura

W Pruszkowie odbywa się wiele interesujących imprez, co stwarza wyjątkowy klimat miasta. Obok przedsięwzięć typowo rozrywkowych proponuje się mieszkańcom dostęp do tzw. kultury wysokiej w postaci koncertów symfonicznych w świątyniach i w parkach. Wydarzenia te realizują miejskie jednostki kultury oraz Biuro Promocji Miasta Pruszkowa.

Przejdź do działu Kultura

Scena koncertowa w Pruszkowie

Edukacja

Edukacja

edukacja coś tam

Sport

Sport

sport coś tam

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

park

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc na przeciw potrzebom Klientów po raz kolejny organizuje Projekt "Serwis Rodzinny". Kolejna edycja jest skierowana do: młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny, negatywne wzorce wynoszone z domu rodzinnego, rodzin z problemami wychowawczymi i trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

MOPS

logo MOPS

MZO

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie utworzony został przez Radę Miejską Pruszkowa w grudniu 1991 roku. Kapitał założycielski stanowi własność miasta Pruszkowa. W dniu dzisiejszym nasze usługi obejmują odbiór odpadów komunalnych, ich segregację, odbiór odpadów wielkogabarytowych, produkcyjnych, recykling, wywóz nieczystości płynnych. Świadczymy również usługi ewidencji odpadów dla firm – zgodnie z ustawą o odpadach.

MZO

Logo MZO

TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska” sp. z o. o. jest spółką gminną. Udziałowcami Spółki są: Gmina Miasto Pruszków – założyciel, udziałowiec większościowy, Gmina Miasto Milanówek, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki. TBS „Zieleń Miejska” administruje wszystkimi komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi w Pruszkowie. Zarządzamy także 59 Wspólnotami Mieszkaniowymi. Dla każdej prowadzona jest oddzielna księgowość.

TBS

Logo TBS

Targowisko

Samorządowy zakład budżetowy „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie jest jednostką organizacyjną podległą Urzędowi Miasta w Pruszkowie. Zakładem kieruje Kierownik Wiesław Kossakowski. Głównym Księgowym jest Jolanta Czerwińska. Zakład zarządza targowiskami miejskimi w Pruszkowie: przy ul. Komorowskiej 14 i ul. Pańskiej 11 oraz przy cmentarzach przy ul. Domaniewskiej i ul. Cmentarnej.

Targowisko

Targowisko Miejskie Pruszków

Zdrowie

Zdrowie

Zdrowie

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy

Przydatne adresy

Przydatne adresy

Komunikacja

Komunikacja

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-FI w Pruszkowie

Pruszkowska Karta Dużej Rodziny

Pruszkowska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Pytanie do Prezydenta

Zadaj pytanie do Prezydenta, korzystając z formularza.

Pytanie do Prezydenta

Awarie

Awarie

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Pruszkowska Karta Mieszkańca

Pruszkowska Karta Mieszkańca

Pruszkowska Karta Mieszkańca

Pruszkowska Karta Mieszkańca

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski